22:55:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-29 Årsstämma 2023
2023-03-13 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-18 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2024-01-29 08:35:00

UPPSALA, SVERIGE – LIDDS AB (publ) meddelar idag att bolaget tecknat avtal om att förvärva Noviga Research AB, som är ett svenskt bioteknikbolag inriktat på utveckling av nya cancerläkemedel. Novigas ledande kandidat NOV202 befinner sig i pre-klinisk fas, med en avslutande studie planerad under 2024 innan kandidaten bedöms vara redo för kliniska studier.

Transaktionen i korthet

  • LIDDS förvärvar 100 procent av aktierna i Noviga Research AB, som blir ett helägt dotterföretag till LIDDS AB. Köpeskillingen utgörs av nyemitterade aktier i LIDDS enligt relationen 1:1, vilket innebär att antalet aktier i LIDDS efter transaktionen uppgår till 136 463 326, en utspädning på 50%.
  • Värdet på transaktionen, baserat på LIDDS snittkurs 0,238 SEK/aktie den 26 januari, uppgår till ca 16,2 MSEK.
  • Samtliga aktieägare i Noviga ställer sig positiva till transaktionen och kommer utan förbehåll att konvertera sina aktier i Noviga till aktier i LIDDS.
  • Förvärvet kräver godkännande på bolagsstämma i LIDDS. Styrelsen för LIDDS kommer att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 27 februari 2024.


Genom förvärvet av Noviga breddar LIDDS sin forskningsportfölj och får tillgång till den lovande kandidaten NOV202 samt Novigas forskningsexpertis, vilket är i linje med LIDDS långsiktiga strategi att utveckla läkemedelskandidater för att rädda liv och öka livskvalitén hos individer som drabbats av cancer. Bedömningen är att LIDDS och Novigas verksamheter ska kunna komplettera varandra och att de gemensamma resurserna och kompetenserna innebär kostnadseffektiv utveckling för bägge parter.

”Det är styrelsens bedömning att en diversifiering av LIDDS forskningsportfölj kommer att bidra till minskad risk och samtidigt öka sannolikheten för att någon av nuvarande eller framtida tillgångar kommer att kunna avyttras”, säger Daniel Lifveredson, styrelseordförande för LIDDS.

Noviga Research är ett privatägt bolag med den ledande kandidaten NOV202 som visat goda resultat i pre-kliniska studier, framför allt i kombination med PARPi[1]-läkemedel för behandling av cancer i äggstockar, bukspottskörtel och prostata. Ytterligare en studie är planerad att genomföras, en så kallad tox-studie, innan NOV202 bedöms vara redo för kliniska fas I-studier. Kostnaden för en sådan tox-studie bedöms uppgå till ca 5,5 MSEK. Novigas löpande administrativa kostnader är låga, mindre än 50 000 SEK per månad.

Den finansiella effekten av den föreslagna transaktionen förväntas kortsiktigt endast få en begränsad påverkan på LIDDS då köpeskillingen för Noviga erläggs genom en apportemission. På längre sikt kommer bolaget att ha fler projekt att prioritera mellan, dels LIDDS nuvarande projekt, dels de projekt som Noviga tillför. Prioriteringarna baseras på bedömda kostnader i förhållande till sannolikheten för en framgångsrik exit av respektive projekt.

Noviga Research forskningsteam kommer att fortsätta bistå i utvecklingen av NOV202 och bolagets övriga tillgångar. Transaktionen avses genomföras omgående efter beslut på bolagsstämma. Emissionsbeslutet omfattas av de sk Leo-reglerna och kvalificerad majoritet krävs för beslutet. Se vidare i kallelsen till bolagsstämman.

[1] Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors (PARPi). En ny sorts läkemedel som med hjälp av ett enzym hindrar cancerceller från att utvecklas.