23:44:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-18 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2022-05-02 08:58:00

UPPSALA, SVERIGE – LIDDS AB (publ) tillkännager i dag att valberedningen kommer att föreslå Max Mitteregger och Johan Lund som nya ledamöter i LIDDS styrelse.

Max Mitteregger har en mångårig erfarenhet från finansmarknaden, där han bland annat arbetat på Carnegie i Stockholm och New York samt var medgrundare av ABGSC. Sedan 2005 har han varit förvaltare av hedgefonden Gladiator. Max Mitteregger kommer i samband med tillträdet i LIDDS styrelse att förvärva aktier till ett värde om 4,5 MSEK. Detta föreslås ske genom en riktad emission om 750 000 aktier till en teckningskurs om 6 SEK, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.

Johan Lund har tidigare erfarenhet av seniora roller inom den globala läkemedelsindustrin, till exempel som Vice President på AstraZeneca, Pfizer och Biogen. Johan har en läkarutbildning från Karolinska Institutet där han också disputerat. Han sitter för närvarande i ett flertal styrelser i noterade och onoterade bolag. Johans breda kontaktnät inom olika större läkemedelsbolag liksom hans vetenskapliga kunnande kommer att vara ett viktigt tillskott till styrelsen när det gäller att hitta nya samarbeten och driva den interna portföljen framåt.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna David Bejker, Maria Forss, Daniel Lifveredson och Jan Törnell där Jan Törnell fortsatt föreslås som ordförande. Anders Bjartell och IngaLill Forslund Larsson har avböjt omval i styrelsen för att med full kraft kunna ägna sig åt andra åtaganden.

” Max och Johan blir viktiga förstärkningar av LIDDS styrelse där deras breda kontaktnät och erfarenhet både från läkemedelsutveckling och finansiering kommer att bidra starkt till bolagets fortsatta utveckling”, säger Bengt-Åke Bengtsson, valberedningens ordförande.

”Jag välkomnar Max och Johan till vår styrelse och ser mycket fram emot vårt framtida samarbete.”, säger Jan Törnell, styrelsens ordförande. ”Samtidigt vill jag tacka Anders och IngaLill för deras helhjärtade och mycket viktiga insats för LIDDS uppbyggnad och utveckling de senaste åren, då bolaget utvecklats från ett enproduktsföretag till ett innovativt drug delivery-bolag ”, fortsätter han. ”Jag hoppas på framtida samarbeten med Anders och IngaLill i någon form”.