17:50:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-28 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-15 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2021-04-14 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
LifeClean International är verksamt inom kemiindustrin. Bolaget är en producent av desinfektionslösningar. Exempel på produkter inkluderar desinfektion för eliminering av svamp, biofilmer, bakterier och virus. Produkterna används inom en rad olika omgivningar som exempelvis offentlig sektor, sjukhus samt bland kommersiella lokaler och restauranger. Kunderna består huvudsakligen av företag och organisationer. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-02-20 08:00:00

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 405 (10 412) TSEK.
 • Justerad EBITDA uppgick till -6 252 (-7 136) TSEK.
 • EBITDA uppgick till -11 110 (-9 197) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 382 (-11 405) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 435 (-4 050) TSEK.

Helåret 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 52 501 (47 179) TSEK.
 • Justerad EBITDA uppgick till -16 787 (-20 363) TSEK.
 • EBITDA uppgick till -32 392 (-25 321) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -41 344 (-35 077) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35 457 (-16 956) TSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • I oktober offentliggjorde Bolaget en första order från BST-gruppen, avseende PFAS-sanering av tank- och rörsystem vid en av Volvos Cars anläggningar i Torslanda. I oktober offentliggjordes också en första order om PFAS-sanering inom läkemedelsindustrin, därtill Bolagets första order på den norska marknaden för PFAS-sanering.
 • I oktober offentliggjorde Bolaget att Fredrik Tumegård utsetts till ny ordinarie VD med tillträde i januari 2024.
 • I november offentliggjorde Bolaget nytt samarbete mellan LifeCleans dotterbolag Kempartner Ocean AB och Ekotipset inom affärsområdet Kontraktstillverkning, vilket resulterat i en första order med produkter till försäljning i bland annat Clas Ohlsons butiker.
 • I november meddelade Bolaget att Scanunit lagt sin första order av LifeCleans produktsortiment inom PFAS-sanering och att det första fartygssaneringsprojektet påbörjas inom kort.
 • I december offentliggjorde bolaget beslut om emission av konvertibler på ett nominellt belopp om 4 MSEK till Varakani AB och Jula Miljö & Energi AB. Samtidigt som storägare Krefting finans AB ingått åtagande att teckna konvertibler om 2 MSEK, och Fredrik Tumegård, tillträdande VD i Bolaget har ingått ett åtagande om att delta i en riktad nyemission om 3,5 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

 • I januari offentliggjordes ett nytt partnerskap och distributionsaffär med Arxada som ges exklusivitet att i fem år kommersialisera och distribuera LifeCleans desinfektionsprodukter inom den europeiska hälso- och sjukvårdsmarknaden.
 • I januari genomfördes extra bolagsstämma där beslut om konvertibler och riktad nyemission av aktier fattades med erforderlig majoritet.
 • I februari offentliggjordes resultatet av vår första fartygssanering, som understeg ECHA:s kommande gränsvärde med 99,56 %.
 • I februari signerades distributionsavtal med Remondis Group, världens fjärde största återvinningsföretag, avseende distribution av LifeCleans produktsortiment inom PFAS-sanering, oxidering av PFAS-kontaminerat processvatten och lakvatten inom industrin.

Finansiell översikt, koncernen

(Belopp i TSEK)Oktober-DecemberHelår
2023202220232022
Nettoomsättning, TSEK14 40510 41252 50147 179
Justerad EBITDA, TSEK-6 252-7 136-16 787-20 363
EBITDA, TSEK-11 110-9 197-32 392-25 321
Antal anställda25272527
Balansomslutning, TSEK68 60676 37268 60676 372
EBIT, TSEK-13 382-11 405-41 344-35 077
Periodens kassaflöde, TSEK-6 2587 989-1 4032 755
Likvida medel, TSEK8 28711 6088 28711 608
Soliditet, %2 %18 %2 %18 %
Nettoskuld, TSEK39 55229 77139 55229 771
Nettoresultat per aktie-0,30-0,27-0,94-0,83
Antal aktier per balansdag47 264 27343 332 63547 264 27343 332 635


Kommentar från VD

Omsättningen för det fjärde kvartalet 2023 uppgick till 14,4 MSEK, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt omsatte LifeClean 52,5 MSEK (47,2) under helåret 2023, vilket visar att vi är på rätt väg. Vi har ett erbjudande som ligger i tiden, vi kar kunder på marknaden och ett team som kan accelerera kommersialiseringen av bolaget.

Jag tillträdde som VD i januari 2024, och ser fram emot att bygga LifeClean till en betydande aktör inom vår industri. Det råder ingen tvekan om att vår patenterade teknologi har stor potential. Partnerskapen med de globala storbolagen Arxada och Remondis bekräftar detta. Inom Healthcare har samarbetet med Arxada redan påbörjats, och jag har stort förtroende för dess framgång.

Arbetet inom PFAS-sanering fortsätter enligt plan. Under januari 2024 genomfördes vår första PFAS-sanering av ett fartyg med mycket framgångsrikt resultat, vilket känns lovande för framtiden. Även Remondis-avtalet lovar gott. Att världens fjärde största återvinningsföretag har utvärderat och validerat LifeClean och nu erbjuder våra lösningar till sina europeiska kunder innebär att en stor nyckelbit i vår industriella go-to-marketstrategi nu är på plats.

Inom affärsområdet Agriculture presenterade vi under det fjärde kvartalet en fallstudie med våra desinfektionsmedel på den nordiska fjäderfäkonferensen (NPC) som bland annat visade bättre djurhälsa, lägre dödlighet och ökad produktivitet. Kempartner Ocean AB har lanserat ett framgångsrikt samarbete med influcern Ekotipset, som i sin tur har kommit in på Clas Ohlson med sina produkter.

Våra huvudägare såväl som jag själv har tillfört ytterligare lån och kapital till bolaget sedan den senaste rapporten. Vårt främsta fokus är att skapa tillväxt, men vi har även en kapitalanskaffningsplan om behov uppstår.

Till sist vill jag tacka styrelsen och alla våra aktieägare för ert förtroende.

Uddevalla den 20 februari 2024,

Fredrik Tumegård
VD, LifeClean International AB

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB | 08-580 065 99 | ca@vatorsec.se