16:35:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-28 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-15 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2021-04-14 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
LifeClean International är verksamt inom kemiindustrin. Bolaget är en producent av desinfektionslösningar. Exempel på produkter inkluderar desinfektion för eliminering av svamp, biofilmer, bakterier och virus. Produkterna används inom en rad olika omgivningar som exempelvis offentlig sektor, sjukhus samt bland kommersiella lokaler och restauranger. Kunderna består huvudsakligen av företag och organisationer. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-05-05 08:00:00

Första kvartalet 1 januari - 31 mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 659 (13 042) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 90 % till 3 309 (1 738) TSEK.
 • Justerad EBITDA uppgick till -3 376 (- 5 014) TSEK.
 • EBITDA uppgick till -4 692 (-6 234) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 905 (-8 476) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 483 (-6 135) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Diskussioner inledda angående PFAS-sanering med bolag inom läkemedelsindustrin.
 • Trust Reel LLC blir återförsäljare av LifeCleans produkter i UAE.
 • LifeClean genomförde en orabatterad riktad emission om 28 MSEK. Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till 27 MSEK.
 • Ny patentansökan inskickad för PFAS-sanering.
 • Lindberg & Son blir återförsäljare för PFAS-borttagning.
 • LifeClean ansöker om utökad produktionskapacitet från 5M till 20M liter om året.
 • ST1 raffinaderi PFAS-sanerar sina brandskumstankar med LifeClean.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Lifeclean erhöll i april halalcertifiering från Halal Europé Certification vilket öppnar upp ännu större möjligheter i mellanöstern och i övriga världen.
 • Vator Securities ny certified adviser från och med 4 juli 2023.
 • Signerat återförsäljaravtal med Scanunit för PFAS-sanering inom shipping.

Finansiell översikt, koncernen

(BELOPP I TSEK)Januari-marsHelår
202320222022
Nettoomsättning, TSEK13 65913 04247 179
Justerad EBITDA, TSEK-3 376-5 014-20 363
EBITDA, TSEK-4 692-6 234-25 321
Antal anställda273427
Balansomslutning, TSEK88 86875 77376 372
EBIT, TSEK-6 905-8 476-35 077
Periodens kassaflöde, TSEK14 653-5 1852 755
Likvida medel, TSEK26 2613 66811 608
Soliditet, %37 %54 %18 %
Nettoskuld, TSEK13 59915 75429 771
Nettoresultat per aktie-0,16-0,20-0,83
Antal aktier per balansdag46 714 27343 332 63543 332 635


Kommentar från VD

LifeClean inleder kvartalet med ett rejält styrkebesked med vår hittills största order och en genomförd riktad emission till professionella investerare som säkrade 27 MSEK efter emissionskostnader. Vi har därmed stärkt balansräkningen och säkrat vår finansiering framöver.

Samtidigt har PFAS-problematiken uppmärksammats i allt högre grad även i massmedia. Detta har i sin tur gett genomslag i affärsområdet PFAS-sanering. Sammantaget ser vi goda möjligheter för positiva kassaflöden under 2023.

Vi inledde året med vår hittills största order, från energibolaget ST1 gällande sanering av brandskumstankar. Inom tillverkande industri med brandsläckningsutrustning, särskilt läkemedelsindustrin, har vi sett ett ökat intresse för vår teknologi för PFAS-sanering. Ett ramavtal med Scanunit öppnar därtill upp för sanering inom shipping och vi ser en generellt tilltagande efterfrågan av PFAS-sanering och goda möjligheter att inom närtid bli lönsamma inom affärsområdet. En patentansökan för PFAS-sanering skickades in i januari vilket ytterligare stärker vår position på marknaden.

Bolagets styrelse och ledning arbetar intensivt med vår go-to-marketstrategi och hur vi snabbast och mest kostnadseffektivt rullar ut våra affärsområden globalt. Vi är en liten organisation och är i behov av att hitta rätt partners samt investera i kompetent personal.

Inom affärsområdet Food & Primary Industry har vi tecknat avtal med en återförsäljare för djurhållning och matproduktion i Förenade Arabemiraten. Vidare stärker kvartalets erhållna halalcertifiering våra möjligheter inom affärsområdet, framför allt i Mellanöstern.

Våra dotterbolag Kempartner och Ocean påverkas fortsatt negativt av prisuppgångar på råmaterial men arbetar successivt med att få igenom prisökningar mot våra kunder. Vidare visar en nyligen genomförd strategisk marknadsundersökning av Ocean på stor potential att positionera om varumärket och ta nya marknadsandelar.

Uddevalla den 5 maj 2023,
David Johansson
Interim VD, LifeClean International AB

Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se