17:21:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-28 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-15 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2021-04-14 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
LifeClean International är verksamt inom kemiindustrin. Bolaget är en producent av desinfektionslösningar. Exempel på produkter inkluderar desinfektion för eliminering av svamp, biofilmer, bakterier och virus. Produkterna används inom en rad olika omgivningar som exempelvis offentlig sektor, sjukhus samt bland kommersiella lokaler och restauranger. Kunderna består huvudsakligen av företag och organisationer. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-02-01 16:45:00

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") offentliggjorde den 24 november 2023 att EQT-ägda Öresundslinjen valt LifeCleans metod för PFAS-sanering. I samarbete med LifeCleans återförsäljare Scanunit har projektet framgångsrikt slutförts, och resulterat i PFAS-nivåer på endast 4400 ng/l. Dessa resultat understiger ECHA:s kommande gränsvärde med 99,56 % vilket markerar en betydande miljömässig framgång för både Bolaget och industrin som helhet.

LifeCleans produktsortiment inom PFAS-sanering består av specialutvecklade kemikomponenter vilka utgör en central del av Bolagets patentsökta metod för PFAS-sanering.

Sjöfart och maritima industrier utgör ett kärnområde för LifeCleans verksamhet inom PFAS-sanering. Användningen av PFAS-baserade brandsläckningsskum har tidigare varit omfattande, och nya regelverk väntas resultera i en stark regulatorisk medvind. Utöver ett begränsningsförslag från Europeiska kemikaliemyndigheten (”ECHA”) om att sätta ett gränsvärde på 1 PPM PFAS för sanerad utrustning, inklusive brandsläckningssystem, har International Maritime Organization (IMO) i juni 2023 antagit en resolution, vilken från och med 1 januari 2026 förbjuder användningen av PFOS i brandsläckningsmedel. Förbudet väntas resultera i en utvidgning där förbudet även inkluderar andra PFAS-ämnen.

”Som en konsekvens av det kommande PFOS-förbudet den 1 januari 2026 vill Öresundlinjen ligga steget före och i framkant inom sjöfartsbranschen. Med PFAS-sanering lever vi upp till vårt företags miljöarbete och mål. Vi är mycket glada över att ha hittat en leverantör med en hållbar lösning för PFAS-sanering av fartygets skumbrandsläckningssystem på den batteridrivna färjan Aurora, som konverterades från dieselelektrisk till eldrift 2018. Genom denna relativt enkla lösning kan vi fortsätta använda systemet i många år framöver. Med utmärkt projektplanering tillsammans med våra leverantörer Scanunit, Lifeclean och Johnson Controls lyckades vi konvertera skumsläcknings systemet inom ordinarie uppläggnings tid på helgen (6 timmar). Saneringen gav utmärkt resultat och var långt över våra förväntningar. Vi är nu PFOS/PFAS-fria och redo för framtiden. Vi vet också att de destruerade kemikalierna kommer att hanteras korrekt av Fortum Waste Solutions.”, säger Christian Andersson, Senior Teknisk Chef på Aurora/Öresundslinjen.

”Vi är stolta över att hjälpt Öresundslinjen nå sina miljömässiga mål.”, säger Marcin Mikolajczak, VD på Scanunit.

”Jag är glad att vi framgångsrikt slutfört vår första fartygssanering med utmärkt resultat. Detta öppnar upp möjligheter för oss att bredda vår verksamhet och sanera fartyg över hela världen.”, säger Fredrik Tumegård, VD för LifeClean International AB.

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB | 08-580 065 99 | ca@vatorsec.se