17:50:21 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-28 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-15 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2021-04-14 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
LifeClean International är verksamt inom kemiindustrin. Bolaget är en producent av desinfektionslösningar. Exempel på produkter inkluderar desinfektion för eliminering av svamp, biofilmer, bakterier och virus. Produkterna används inom en rad olika omgivningar som exempelvis offentlig sektor, sjukhus samt bland kommersiella lokaler och restauranger. Kunderna består huvudsakligen av företag och organisationer. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-08-03 14:30:00

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Lifeclean International AB (publ) har hållits den 3 augusti 2023. De huvudsakliga beslut som fattades vid stämman framgår nedan.

Inval av ny ledamot och ordförande till Bolagets styrelse, m.m.

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade att nyvälja Joachim Frykberg till ordinarie styrelseledamot och till styrelsens ordförande, intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 kronor (150 000 kronor).

Beslut avseende införande av incitamentsprogram för styrelseledamot (LTIP 2023/2026:3)

Stämman beslutade att ett incitamentsprogram för styrelseledamot (LTIP 2023/2026:3) ska införas genom riktad emission av teckningsoptioner, innebärande att bolaget ger ut högst 250 000 teckningsoptioner som berättigar till ny aktie i bolaget under perioden 3 augusti 2026 till och med den 3 oktober 2026.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.lifeclean.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2023 kl. 14:30 CEST.

LifeClean AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB | 08-580 065 99 | ca@vatorsec.se