18:00:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-28 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-15 X-dag ordinarie utdelning LCLEAN 0.00 SEK
2021-04-14 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
LifeClean International är verksamt inom kemiindustrin. Bolaget är en producent av desinfektionslösningar. Exempel på produkter inkluderar desinfektion för eliminering av svamp, biofilmer, bakterier och virus. Produkterna används inom en rad olika omgivningar som exempelvis offentlig sektor, sjukhus samt bland kommersiella lokaler och restauranger. Kunderna består huvudsakligen av företag och organisationer. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-01-15 19:30:00

Teckningskursen per aktie i den riktade nyemissionen till verkställande direktören i LifeClean International AB (publ) (”LifeClean International” eller ”Bolaget”), som styrelsen i kallelse föreslagit att beslutas om vid extra bolagsstämma i Bolaget den 16 januari 2024, har fastställts till 7,90 kronor.

Styrelsen i Bolaget har den 21 december 2023 genom pressmeddelande offentliggjort kallelse till extra bolagsstämma att avhållas den 16 januari 2024. I kallelsen presenterade styrelsen sitt förslag om att genomföra en riktad nyemission av aktier till den verkställande direktören i Bolaget till en teckningskurs motsvarande det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste femton (15) handelsdagarna före dagen för den extra bolagsstämman. Sista dag i beräkningsperioden för VWAP är således idag.

Med anledning därav har styrelsen idag fastställt teckningskursen i den riktade emissionen till 7,90 kronor per aktie. En total teckningslikvid om cirka 3 500 000 kronor innebär således att den extra bolagsstämman kan besluta om att emittera 443 037 aktier.

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB | 08-580 065 99 | ca@vatorsec.se