14:26:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-07 Ordinarie utdelning LIPI 0.00 SEK
2024-06-05 Årsstämma 2024
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Ordinarie utdelning LIPI 0.00 SEK
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 Ordinarie utdelning LIPI 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-09 Ordinarie utdelning LIPI 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-06-08 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-06-12 Ordinarie utdelning LIPI 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Lipidor är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget arbetar med forskning och utveckling inom preklinisk samt klinisk fas. Störst affärsverksamhet återfinns inom utveckling av läkemedel som vidare används för behandling av diverse hudsjukdomar. Exempel på sjukdomar som behandlas inkluderar exempelvis psoriasis, olika hudinfektioner samt atopisk dermatit. Huvudkontoret ligger i Solna.
2023-10-27 09:45:00

STOCKHOLM den 27 oktober 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolaget har lämnat in en ny patentansökan till den europeiska patentmyndigheten (European Patent Office, EPO). Patentet är sprunget ur den utveckling som skett under omformuleringsarbetet med AKP02, numera AKP02G2.

I linje med Lipidors strategi ser bolaget kontinuerligt över och arbetar för att ytterligare stärka och utöka patentskyddet för AKVANO®-teknologin. Den nya patentansökan baseras på det utvecklingsarbete som utförts under det senaste året och som lett till en uppdaterad formulering av bolagets viktigaste läkemedelskandidat för behandling av psoriasis AKP02G2. Den nya patentansökan (en så kallad prioritetsansökan) lämnades in till den europeiska patentmyndigheten (EPO) den 27 oktober 2023, och täcker även användning av formuleringsteknologin inom andra behandlingsområden.

”I AKP02G2 har formuleringens interaktion med de olika hudlagren optimerats vilket vi räknar med kommer att leda till en förbättring av de aktiva substansernas deponering och effekt,” säger Jan Holmbäck, CSO på Lipidor.

I och med den nya patentansökan kommer AKP02G2 och ett antal andra tillämpningar av teknologin (förutsatt beviljande av patentmyndigheterna) att vara patentskyddade till 2044.

”Vi har redan idag ett gediget patentskydd men självklart ser vi mycket positivt på de möjligheter som öppnas upp genom ett potentiellt förstärkt och förlängt skydd för vår teknologi,” säger Ola Holmlund, vd för Lipidor. ”Patentansökan skyddar de utvecklingsinvesteringar som gjorts och en beviljad ansökan genererar med stor sannolikhet kommersiella värden.”

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023, kl. 9.45 CEST.