10:01:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-07 X-dag ordinarie utdelning LIPI 0.00 SEK
2024-06-05 Årsstämma 2024
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-21 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 X-dag ordinarie utdelning LIPI 0.00 SEK
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning LIPI 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-09 X-dag ordinarie utdelning LIPI 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-06-08 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-06-12 X-dag ordinarie utdelning LIPI 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Lipidor är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget arbetar med forskning och utveckling inom preklinisk samt klinisk fas. Störst affärsverksamhet återfinns inom utveckling av läkemedel som vidare används för behandling av diverse hudsjukdomar. Exempel på sjukdomar som behandlas inkluderar exempelvis psoriasis, olika hudinfektioner samt atopisk dermatit. Huvudkontoret ligger i Solna.
2022-10-28 12:13:00

STOCKHOLM den 28 oktober 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolagets Fas III-studie inte nådde studiens primära mål att uppnå likvärdig terapeutisk effekt (”non-inferiority”) vid behandling av psoriasis jämfört med referensprodukten. Däremot visar AKP02 klart bättre effekt än placebo. I studien jämfördes AKP02 med ett marknadsledande preparat för topikal behandling vid lindrig till medelsvår psoriasis.

Studiens primärmål var att visa god terapeutisk effekt för behandling av lindrig till medelsvår psoriasis på både kropp och hårbotten. I studien jämfördes psoriasiskandidaten AKP02 med placebo och Enstilar, som är ett av de marknadsledande preparaten för topikal behandling vid psoriasis. Jämförelseprodukten innehåller samma kombination av aktiva substanser (kalcipotriol och betametasondipropionat) som AKP02.

För den primära utvärderingen av effekten användes den procentuella förändringen i PASI-värde från baslinjen till avslutad behandling. PASI (Psoriasis Area and Severity Index) är en etablerad skala som ger en översiktlig bedömning av psoriasis-symptomens svårighetsgrad genom att kombinera värden för rodnad, plack-tjocklek och fjällning, i relation till den påverkade kroppsytan.

Resultaten från studien visar att den genomsnittliga förändringen av PASI är -55,6% för AKP02, -13,9% för placebo och -63,5% för Enstilar. Den primära analysen visar därmed att AKP02 är överlägsen placebo men att den inte uppnår likvärdig terapeutisk effekt med Enstilar.

”Vi är naturligtvis besvikna över att Fas III-studien av kombinationspreparatet AKP02 inte uppnådde sitt primära behandlingsmål. Tidigare positiva resultat från Fas III-studien av AKP01, som är baserad på enbart kalcipotriol, visar att formuleringsplattformen AKVANO® fungerar väl för behandling av psoriasis. Jag vill understryka att vi har fortsatt hög tilltro till AKVANO®,” säger Ola Holmlund, vd, Lipidor AB.