09:30:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning LIPUM 0.00 SEK
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-04-02 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-11 X-dag ordinarie utdelning LIPUM 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-07-27 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 X-dag ordinarie utdelning LIPUM 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-03-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag. Bolaget är i klinisk fas och specialiserat på upptäckt och utveckling av nya behandlingar för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat är baserad på en antikropp som ämnar användas i behandlingar för att blockera en specifik molekyl i immunförsvaret. Läkemedelskandidaten är i klinisk fas med prekliniska data för reumatism. Bolaget utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar. Lipum har sin verksamhet i Umeå.
2024-05-28 08:00:00

Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden januari till mars 2024. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Finansiell sammanfattning för perioden januari till mars 2024.

 • Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
 • Resultat efter finansiella poster: -9 313 KSEK (-7 173)
 • Likvida medel per 31 mars: 1 473 KSEK (26 765)

Väsentliga händelser under perioden januari till mars 2024

 • Lipum rapporterar positiva interimsresultat från klinisk fas 1-studie som visar att SOL-116 reducerar BSSL nivåer i plasma hos friska försökspersoner.
 • Lipum genomför en företrädesemission.
 • Lipum rapporterar att den första patienten inkluderats i den pågående fas 1-studien.
 • Lipum tecknar avtal med NorthX Biologics om nyproduktion av SOL-116 inför fas 2-studier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Lipum stärker skyddet för SOL-116 genom en patentansökan för inflammationsorsakad cancer.
 • Lipum har beviljats finansiering från Swelife om 2,8 MSEK.
 • Lipum offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen om 79,7 MSEK samt erhåller lånelöfte om 20 MSEK.

VD kommentar – Ett intensivt första kvartal där vi kunnat sjösätta ett flertal viktiga initiativ.

Jag kan med stolthet se tillbaka på en fantastisk början av ett nytt verksamhetsår. Vi fortsätter helt enligt plan och kommer under 2024 kunna slutföra och avrapportera fas 1-studiens tre delar samtidigt som vi startar förberedelserna inför ett spännande och potentiellt värdehöjande fas 2-program!

2024 och det första kvartalet körde i gång med full fart där flera viktiga initiativ och resultat sätter sitt avtryck.

 • Interimsresultat från första delen av fas 1-studien tillgängliga
 • Vi har genomfört en företrädesemission som stärker vår kassa med 73,3 MSEK
 • Första patienterna med reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) har fått en dos av SOL-116
 • Vi har skrivit avtal och inlett samarbete med en ny tillverkare av vårt läkemedel
 • Vi har utökat patentskyddet för SOL-116 till att även omfatta cancer
 • Vi har fått 2,8 MSEK i bidrag från Swelife för att genomföra ett viktigt prekliniskt projekt.

Vi har gjort betydande framsteg med vår läkemedelskandidat SOL-116 och i januari kunde vi presentera interimsresultat från den första delen av fas 1-studien (SAD). De visar att SOL-116 tolereras väl med få, varav inga allvarliga, biverkningar observerade hos försökspersonerna vid de olika dosnivåerna. Ingen försöksperson påvisades ha anti-drug-antibodies efter dosering. Resultaten visar på en förväntad och önskvärd farmakokinetik där SOL-116 tas upp väl i kroppen och har en halveringstid på 20 dagar. SOL-116 reducerade mängden av målproteinet BSSL i plasma till icke detekterbara nivåer från dag 3 efter administrering, vilket bibehölls till dag 90 efter dos. Resultaten tyder på att SOL-116 är en potent BSSL-bindande antikropp som i människa effektivt kan eliminera fritt cirkulerande BSSL efter en singeldos av SOL-116.

Vi arbetar just nu intensivt med att slutföra de kvarvarande två delarna (multipeldos på friska försökspersoner samt singeldos på patienter med RA) och en slutrapport kommer att vara tillgänglig i höst. Med en säkrad finansiering och positiva fas 1-resultat i ryggen kan vi med trygghet ta sikte mot att studera SOL-116´s behandlingseffekt i fas 2-studier.

Under kvartalet har vi även inlett ett samarbete med NorthX Biologics. De kommer tillverka SOL-116 som skall användas i kliniska fas 2-studier. SOL-116 överförs därmed från nuvarande tillverkare vilket kommer att leda till kostnads- och tidsbesparingar med bibehållen hög kvalitet. Jag är mycket nöjd med avtalet och att få samarbeta med NorthX Biologics. De tjänster och den support som de tillhandahåller möter vårt behov mycket bra och ger en kostnadseffektiv one-stop-shop för läkemedelssubstansen och steril fyllning samt färdigställande av läkemedlet.

Det har under de senaste åren publicerats artiklar om att patienter med bröstcancer som samtidigt har förhöjda nivåer av BSSL mRNA i tumörvävnad har en sämre prognos och kortare överlevnad. Vi har utifrån detta ramverk visat i prekliniska modeller att en blockad av BSSL med SOL-116 hämmar tillväxten av cancerceller vid vissa typer av cancer. Detta stärker ytterligare vår uppfattning att målproteinet kan vara involverat i ett flertal inflammatoriska tillstånd utöver RA. Det är väl känt att kronisk inflammation kan leda till cancerutveckling. För att säkra fullt utnyttjande av SOL-116 vid behandling av cancer, har Lipum ansökt om skydd av immateriella rättigheter.

Ett mycket intressant, spännande och värdefullt projekt, ”Precisionsmedicinska biomarkörer för att optimera personlig behandling vid RA”, har beviljats bidrag med 2,8 miljoner kronor från Swelife. Projektet som är ett samarbete mellan Lipum, Karolinska institutet och Linköpings universitet, förväntas definiera en panel av noggrant utvalda biomarkörer för att kunna förutsäga eller bedöma sjukdomsförloppet hos patienter med ökad risk för RA och patienter med nyligen upptäckt sjukdom.

Jag är mycket stolt över mina medarbetares energifyllda och målinriktade insatser som levererar betydande resultat liksom att jag är oerhört tacksam för det starka stöd våra huvudägare ger oss samt deras tro på en fortsatt framgångsrik utveckling av SOL-116.

Ola Sandborgh, VD

VD Ola Sandborgh kommenterar rapporten i en direktsänd webcast den 28 maj kl 09:00, länk.

Fullständig rapport finns på ww.lipum.se.