21:57:05 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
LMK Group tillhandahåller måltidslösningar genom diverse varumärken och dotterbolag. Bolaget erbjuder kunderna en prenumerationstjänst där ett urval av recept med tillhörande matkasse ingår. Koncernen är verksamma på den skandinaviska marknaden genom varumärken som Linas Matkasse, Godtlevertgruppen och Retnemt. Kunderna består huvudsakligen av privata aktörer. LMK Group grundades 2008.

Kalender

2021-11-08 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 08:30:00

LMK Group (Linas Matkasse Group) med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark uppvisar sitt resultatmässigt starkaste år hittills i bolagets historia. Samtidigt har det nya flexibla erbjudandet som bolaget lanserade i augusti 2020 öppnat upp för nya tillväxtmöjligheter.

Helåret 2020 ökade LMK Group sin försäljning med 12,1 procent till 1 217* MSEK jämfört med 1 086 MSEK samma period förra året. Justerat för valutakursdifferenser ökade nettoomsättningen med 17,4 procent. Ökningen gäller koncernens samtliga marknader och varumärken.

Justerad EBITDA för helåret uppgick till 145,3 MSEK, vilket är en ökning med 66,3 procent jämfört med samma period 2019 och motsvarar en marginal om 12 procent (8 procent under 2019). Bolaget har arbetat intensivt med automation och effektivisering av produktionen och inköp, vilket i kombination med ökade volymer och god kostnadskontroll har drivit den positiva resultatutvecklingen.

- Under 2020 har vi fortsatt stärka vår position som en av de marknadsledande aktörerna och levererat över 1,7 miljoner matkassar till cirka 115 000 aktiva kunder i Skandinavien. Samtidigt har Covid-19 skapat en starkare lojalitet bland kunderna som successivt börjat göra fler leveranser. Nu fortsätter vi det höga tempot in i 2021. Den underliggande marknadens drivkrafter är starka och vi ser en fortsatt god försäljningstillväxt hittills under året, säger Walker Kinman, vd LMK Group.

Flexibelt erbjudande uppskattas av kunderna
I augusti 2020 lanserade LMK Group det bredaste erbjudandet på marknaden. Istället för fasta veckomenyer har nu kunder av Linas Matkasse och Godt Levert möjlighet att välja bland över 50 unika rätter. Som en av branschens pionjärer har LMK Group därmed återuppfunnit konceptet i en ny flexibel form, byggt på både mänskligt menyhantverk och avancerad teknik. Alla inköp prognostiseras med hjälp av maskininlärning för att undvika matsvinn i hela värdekedjan, vilket bidrar till hållbar konsumtion.

- Mottagandet av vårt nya flexibla erbjudande från kunderna har varit fantastiskt och de uppskattar verkligen möjligheten att själva kunna välja mellan ett brett utbud av recept. För oss innebär det nya tillväxtmöjligheter på en signifikant större adresserbar marknad som fortsätter att växa tack vare skiftet från offline- till onlinehandel och medvetenhet kring näringsrik, hälsosam och hållbar mat, avslutar Walker Kinman.

*Belopp som anges för 2020 är oreviderade