23:45:34 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 X-dag ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 X-dag ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 X-dag ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-04 Årsstämma 2019
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning LUMITO 0.00 SEK
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Lumito specialiserar sig på medicinsk teknik för digital patologi. Bolaget strävar efter att förbättra vävnadsdiagnostiken med sin patenterade teknologi baserad på uppkonverterade nanopartiklar. Bolaget planerar att initialt lansera sin första produkt för forskningslaboratorier. Bolaget bildades under 2010 som en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Lumito har sitt huvudkontor i Lund.
2023-10-13 10:20:00

Som Lumito tidigare kommunicerat kring lanseringen av Bolagets första produkt, SCIZYS, har målsättningen varit att lansera på forskningsmarknaden under 2023. På grund av att några delar i projektet tagit längre tid än förväntat, så håller inte planen och en lansering under 2023 anses därför inte längre vara möjlig. Bedömningen är nu, om allt går enligt uppdaterad tidsplan, att det är möjligt att färdigställa och CE-märka SCIZYS under de första månaderna av 2024.

Det oberoende testföretaget, Nemko, som genomför typtestning av SCIZYS skannern har inkommit med ytterligare återkoppling på mer utförlig dokumentation i enlighet med standarden ISO-13489 (Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem). Standarden används i Lumitos fall för att säkerställa att produkten är lasersäker.

Under de senaste månaderna har Lumito anlitat ytterligare ett företag som är specialiserade inom maskinsäkerhet som tillsammans med Optronic, tillverkare och utvecklingspartner av Lumitos skanner SCIZYS, gjort ett omfattande arbete gällande all den återkoppling som inkommit från Nemko vilket har innefattat en uppdaterad dokumentation, validering, samt en del designförändringar. Det arbetet är nu på plats och SCIZYS skanner skickas inom en vecka tillbaka till Nemko för att fortsätta sin testning.

Det är ett omfattande arbete med genomgång av dokumentation samt den fysiska testning av SCIZYS som Nemko nu ska genomföra. Bandbredden hos Nemko med begränsade resurser är även en påverkande faktor till att tidsplanen blir tvungen att förlängas.

- Bolaget har som bekant valt att få återkoppling från ett oberoende företag som granskar SCIZYS efterlevnad av relevanta standarder och regelverk, detta för att få extern granskning och en extra kvalitetsförsäkran. Detta gör vi trots att CE-märkning för en produkt riktat mot forskning är en självdeklarerande CE-märkning, vilket innebär att Lumito själva skriver under en försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity). Jag beklagar förstås att vi blir ytterligare försenade, men jag är samtidigt glad över den återkoppling som vi fått. Återkopplingen gör att vi får en ännu bättre produkt till våra kunder, kommenterar Mattias Lundin, Lumitos VD.

I övrigt jobbar Lumito dagligen med marknadsföring och försäljningsförberedande aktiviteter inför lanseringen av SCIZYS och får fortsatt god återkoppling på produkten.