03:55:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-20 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2024-05-17 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-22 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-12-03 Årsstämma 2016
2015-09-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-12-04 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2014-12-03 Årsstämma 2015
2014-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-09-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-02-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-12-04 Ordinarie utdelning IMMU 0.00 SEK
2013-12-03 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-12-03 Årsstämma 2014
2013-09-10 Bokslutskommuniké 2013

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Mendus är verksamt inom medicinteknik. Bolaget producerar terapeutiska vacciner som används inom området för onkologi. Bolaget driver huvudsakligen utveckling inom immunterapi med fokus på behandling av allvarliga tumörer. Exempel på sjukdomar som produkterna används mot innefattar njur- och levercancer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet Immunicum och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
2024-04-02 21:00:00

Pressmeddelande
 
Stockholm, Sverige, 2 april 2024

Mendus AB (“Mendus” eller “Bolaget“) meddelar idag utfallet vid nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”), som emitterades i samband med Bolagets kapitalanskaffning om cirka 317 MSEK (”Transaktionen”), bestående av en riktad emission av aktier och teckningsoptioner till Flerie Invest AB (publ) om cirka 90 MSEK (den ”Riktade Emissionen”), i kombination med en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 227 MSEK (”Företrädesemissionen”). Totalt nyttjades 144 043 202 Teckningsoptioner, vilket motsvarar cirka 76,3 procent av det totala antalet utestående Teckningsoptioner, för teckning av 144 043 202 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,48 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna kommer Mendus således att tillföras cirka 69,1 MSEK före emissionskostnader.

Mendus VD Erik Manting kommenterar: “Likviden från nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att möjliggöra betydande framsteg i vår kliniska pipeline och förberedelser för en registreringsstudie med vididencel inom AML, vilket presenterades under vår affärsuppdatering den 12 mars. Vi ser fram emot att gå in i denna nya fas för Mendus och tackar våra aktieägare för deras fortsatta stöd.”

I samband med Transaktionen som genomfördes i juli 2023 emitterades 188 701 103 Teckningsoptioner. Varje Teckningsoption berättigade innehavaren att teckna en nyemitterad aktie till en teckningskurs om 0,48 SEK under perioden 15–29 mars 2024. Vid teckningsperiodens slut hade 144 043 202 Teckningsoptioner nyttjats för teckning av nya aktier, vilket innebär att Mendus tillförs en likvid om cirka 69,1 MSEK före emissionskostnader. Mendus avser att använda likviden från teckningsoptionerna för att finansiera fortsatt verksamhet och förlänga likviditeten till det tredje kvartalet 2025, inklusive initiala data från kombinationsstudien med oral azacitidin (5’aza) och vididencel (AMLM22-CADENCE), förberedelser av en studie i pivotal fas med vididencel inom AML samt start av och initiala data från en ny proof-of-concept-studie med ilixadencel inom mjukvävnadssarkom.

Antalet aktier i Mendus kommer att öka med 144 043 202 från 863 148 371 till 1 007 191 573 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 7 202 160,1 SEK från cirka 43 157 418,6 SEK till cirka 50 359 578,7 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjade några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 14,3 procent baserat på antalet aktier efter nyttjandet av Teckningsoptionerna.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Erik Manting, vd
E-post: ir@mendus.com

OM MENDUS AB (PUBL)
Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. https://www.mendus.com/


Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Mendus. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Bolaget har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 11 juli 2023.