10:43:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 X-dag ordinarie utdelning MNTC 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-28 Extra Bolagsstämma 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Mentice är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar medicinska instrument för endovaskulär simulering samt för träningstillfällen inom kirurgi. Programmen är utvecklade för att användas i utbildningssyfte bland sjukhus och institut. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika och Europa. Utöver huvudverksamheten erbjuds möjligheter till leasing, support, samt teknisk service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2023-02-03 08:30:00

Fortsatt stark orderingång och förbättrat kassaflöde

Fjärde kvartalet (oktober–december 2022)
• Orderingången uppgick till 90,3 (73,8) MSEK
• Orderboken vid periodens utgång var 126,0 (87,1) MSEK.
• Nettoomsättningen uppgick till 68,7 (67,7) MSEK.
• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,5 (12,0) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till 2,1 (-4,2) MSEK.
• Resultat per aktie (EPS) uppgick till 0,08 (-0,17) SEK.
• Kassafl ödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,0 (7,4) MSEK

Helår (januari–december 2022)
• Orderingången uppgick till 252,2 (205,6) MSEK.
• Nettoomsättningen uppgick till 218,0 (185,1) MSEK.
• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,9 (2,5) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till -30,7 (-29,2) MSEK.
• Resultat per aktie (EPS) uppgick till -1,22 (-1,18) SEK.
• Kassafl ödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,9 (-5,1) MSEK.

VD Göran Malmberg har ordet:
Det fjärde kvartalet summerar ett år av fortsatt tillväxt drivet av en stark aff är från våra affärsområden för sjukhus och strategiska samarbetspartners samt delvis påverkat av starka växelkurser för euro och dollar. För detta fjärde kvartal noterar vi speciellt att vi börjar se positiva effekter från de organisatoriska och kostbesparingsåtgärder vi genomförde under det tredje kvartalet i år. Vi har lägre externa kostnader, förbättrat vår kassaposition samt ett litet men positivt resultat per aktie.

För hela året kan vi redovisa tillväxt för nettoförsäljning på ca 18% (vilket inkluderar valutaeffekter) och vi gick för första gången i vår historia över 200 msek i omsättning för året. Samtidigt kan vi redovisa en orderingång på 252 msek, en ökning från 205 msek och vår orderbok har ökat från 87 msek till 126 msek, en ökning med 45%.

Vi ser också positivt på att vi fortsatt förbättra våra marginaler under 2022, vilket resulterat i en genomsnittlig bruttomarginal på 85,5% för hela 2022, upp från 81.0% för 2021. Det beror till viss del på valutaeff ekter men vi ser också att våra prisjusteringar samt fokus på förbättrad produktmix ger positiva effekter på marginal.

Webbsänd presentation av bokslutskommunikén
Mentices bokslutskommuniké för januari–december 2022 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 3 februari 2023 kl. 10.00 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via https://investor.mentice.com/.