09:18:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-20 X-dag ordinarie utdelning MODTX 0.00 SEK
2024-05-17 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning MODTX 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-16 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning MODTX 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Modus Therapeutics är verksamt inom bioteknik. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis sevuparin. Bolagets fokus är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis / septisk chock, ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten med tillhörande forskning drivs med störst närvaro inom Sverige.
2024-05-17 11:55:00

På Modus Therapeutics årsstämma den 17 maj 2024 beslutades bland annat följande:

  • Att ingen utdelning skulle lämnas.
  • Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.
  • Att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.
  • Att omvälja styrelseledamöterna Viktor Drvota, Ellen Donnelly och Torsten Goesch samt att omvälja Viktor Drvota till styrelsens ordförande.
  • Att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisor.
  • Att anta principer för utseende av valberedning, i enlighet med valberedningens förslag.
  • Att i bolagsordningen ändra gränserna avseende aktiekapital och antal aktier, varvid aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 440 000 kronor och till högst 5 760 000 kronor, samt antalet aktier ska uppgå till lägst 24 000 000 och till högst 96 000 000.
  • Att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
  • Att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, å bolagets vägnar ingå exitbonusavtal med ledande befattningshavare och andra nyckelanställda i syfte att bibehålla sådana personer och erbjuda dem skäliga incitament såvitt avser bolagets fortsatta utveckling.