13:09:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-20 X-dag ordinarie utdelning MODTX 0.00 SEK
2024-05-17 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning MODTX 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-16 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning MODTX 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Modus Therapeutics är verksamt inom bioteknik. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis sevuparin. Bolagets fokus är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis / septisk chock, ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten med tillhörande forskning drivs med störst närvaro inom Sverige.
2023-11-08 08:00:00

STOCKHOLM, SVERIGE - 8 november 2023: Modus Therapeutics Holding AB (”Modus Therapeutics”) offentliggör härmed delårsrapport för tredje kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.modustx.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Modus Therapeutics VD John Öhd kommenterade: ” De spännande nya data som presenteras vid ASH 2023 fortsätter det arbete vi tillkännagav tidigare i år där den tydliga förmågan hos sevuparin att hämma hepcidin var konsekvent både i prekliniska cellkulturer och in vivo i möss samt även vid klinisk prövning i friska frivilliga. Tillsammans med professor Poli och medarbetare kan vi nu bygga vidare genom att visa effekterna inte bara på hepcidin utan också på anemin i en kronisk njursjukdomsmodell hos möss, vilket förstärker relevansen av sevuparin som en potentiell behandling vid njursjukdom med anemi. Modus Therapeutics mognadsprocess mot en bredare klinisk pipeline innebär att sevuparins verkningsmekanismer nu utvärderas för såväl sepsis, svår malaria samt anemi vid kronisk inflammation och njursjukdom, tre allvarliga sjukdomstillstånd som representerar stora medicinska behov inom såväl akut som kronisk vård”

Tredje kvartalet i siffror

  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 093 (-2 908) tkr.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,18) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 955 (-2 760) tkr.

Januari-september i siffror

  • Resultatet efter skatt uppgick till -13 828 (-8 964) tkr.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,86 (-0,56) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 557 (-13 532) tkr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
Ingen händelse att rapportera

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Modus Therapeutics presenterar slutliga data från sin Fas 1b LPS-provokationsstudie med sevuparin vid den årliga ISICIP-kongressen i Barcelona.
  • Modus Therapeutics presenterar vid American Society of Hematology Meeting and Exposition 2023 (ASH): Nya data med sevuparin och dess potential att behandla anemi vid kronisk njursjukdom och minska njurskada.
  • Modus deltog vid BIO-EUROPE.
  • Styrelsen beslutade den 8 november 2023, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en företrädesemission om cirka 40,3 MSEK och en kvittningsemission om 20,3MSEK. Företrädesemissionen avser främst finansiera allmänt rörelsekapital, en klinisk fas IIa-studie inom njursjukdom med anemi, förberedelser av övrigt klinikprogram, samt förvaring av sevuparin och distribution av densamma till malariastudien.