00:18:30 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-20 Ordinarie utdelning MODTX 0.00 SEK
2024-05-17 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning MODTX 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-16 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 Ordinarie utdelning MODTX 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Modus Therapeutics är verksamt inom bioteknik. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis sevuparin. Bolagets fokus är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis / septisk chock, ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten med tillhörande forskning drivs med störst närvaro inom Sverige.
2023-10-05 08:30:00

STOCKHOLM, SVERIGE – 5 oktober, 2023: Modus Therapeutics AB (“Modus”), ett bolag som utvecklar innovativa behandlingar för patienter med stora medicinska behov inom akut och avancerad vård, presenterar resultat från den slutliga dataanalysen av sin Fas 1b LPS-provokationsstudie i friska frivilliga. I denna studie studerades effekten av Modus egenutvecklade substans sevuparin mot bakgrund av en akut provocerad systeminflammation. Studien kommer att presenteras som en del av "Best poster presentations"-sessionen vid det 27:e mötet International Symposium on Infections in the Critically Ill Patient (ISICIP), 5-6 oktober i Barcelona, Spanien.

Postern med titeln "The effects of sevuparin in induced systemic inflammation- A randomized, placebo-controlled LPS-challenge study" kommer att presenteras muntligt av Modus VD, John Öhd för alla medförfattares räkning. Presentationen inkluderar finala analyser av sevuparinets effekter på vissa typer av vita blodkroppar och kliniska tecken efter LPS-utmaning (inducerad endotoxemi) i friska frivilliga. I överenstämmelse med den preliminära Topline-analysen som kommunicerades i ett pressmeddelande tidigare i år styrker effektdata från den här studien tillsammans med sevuparinets goda säkerhetsprofil den fortsatta utvecklingen av substansen som behandling vid akut systemisk inflammation såsom sepsis och endotoxemi.

Studien som var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad genomfördes med friska frivilliga. De data som presenteras vid årets ISICIP inkluderar både en systemisk och en lokal (i huden) LPS-provokation och studerar effektmått som fångar de kliniska och biomarkör-relaterade effekterna av tre olika doser av sevuparin jämfört med placebo under inducerade systemiska och lokala inflammationstillstånd. Samtidigt observerades sevuparinets säkerhets- och tolerabilitetsprofil vid dessa förhållanden.

John Öhd, VD för Modus Therapeutics kommenterade: "Som representant för Modus och våra samarbetspartners är jag hedrad över att vårt arbete valdes ut till bästa poster-sessionen vid årets ISICIP, särskilt eftersom det är en högaktad kongress med lång tradition som samlar den internationella expertisen inom området akuta och intensivvårdsrelaterade infektionsmanifestationer. De positiva kliniska resultat med sevuparin som vi redovisar i denna analys av finala data är helt i linje med de preliminära Topline data vi beskrev översiktligt i ett pressmeddelande tidigare i år. Det är spännande att våra tidigare prekliniska studier ’på sepsis-området visat att sevuparin primärt har positiv påverkan på sjukdomsbiologin som berör vita blodkroppar och lungorna, i likhet med de kliniska data som nu föreligger. Vi är övertygade om att de vunna erfarenheterna från den här studien kommer kunna bidra väsentligt till utformningen av våra framtida planerade studier i patienter med sepsis och andra typer av akut systemisk inflammation."

I utformningen och leveransen av denna fas 1b-studie samarbetade Modus med The Centre for Human Drug Research (CHDR) i Leiden, Nederländerna, en oberoende kontraktsforskningsorganisation (CRO), som specialiserat sig på avancerad tidig klinisk läkemedelsforskning baserad på sin ledande expertis inom inflammationsmodeller.

Mötes hemsida och program finns här: https://isicip23.com/index.php