02:20:45 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-02-01 11:30:00

Getinges orderingång sjönk 7% organiskt och försäljningen minskade med 5% organiskt i Q4 2022. De gynnsamma valutaeffekterna medförde däremot att den rapporterade försäljning växte jämfört med Q4 föregående år. Marginalerna har försämrats markant på grund av lägre försäljningsvolymer och högre kostnader. Bruttomarginalen kom in på 48.9 (52.0) procent och EBITA-marginalen försämrades till 15.5 (21.6) procent. Getinge förväntar sig en svag inledning på 2023 som gradvis förbättras och bolaget förväntar sig 2-5% organisk tillväxt för helåret. Styrelsen föreslår en utdelning på 4.25 (4.00) kronor per aktie.

Läs hela rapportkommentaren här:
https://murgata.se/getinge-rapportkommentar-q4-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.