01:01:50 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-01-27 09:25:00

Probi levererade ännu ett svagt kvartal försäljningsmässigt och det slår även hårt mot lönsamheten. Försäljningen minskade med 27% i lokala valutor och även om man justerar för engångskostnader minskade EBIT-marginalen till 3 (20) procent. Den lägre marginalen förklaras främst av en lägre bruttomarginal till följd av lägre volymer. Den svaga utvecklingen, även innan Q4, låg rimligen bakom beslutet om att byta VD i december. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 1.30 (1.30) kronor per aktie.

Läs hela rapportkommentaren här:
https://murgata.se/probi-rapportkommentar-q4-2022/

Detta är ett pressmeddelande från Murgata Equity Research.