03:11:30 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och patenterad drug delivery plattform PharmaShell® som används för formulering av injicerbara depåläkemedel som skapar en tillförsel av läkemedel till blodet. PharmaShell processen baseras på ALD (Atomic Layer Deposition) teknologin som innesluter läkemedelspartiklar med ett tunt skal och skapar möjlighet för läkemedelsbolag att utveckla helt nya läkemedelsprodukter. Nanexa har idag samarbete med flertalet läkemedelsbolag.

Kalender

2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-23 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-13 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2017-06-12 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2021-05-06 07:40:00

"Utvecklingen av Nanexa fortsätter och i början av kvartalet startade vi vårt andra egna produktprojekt, NEX-20. Valet av multipelt myelom som vår andra indikation passar bra tillsammans med myelodysplastiskt syndrom (MDS) i NEX-18 och skapar en intressant portfölj inom hematologisk cancer. Under 2021 har vi för avsikt att identifiera ytterligare ett projekt, NEX-21, där PharmaShell® kan skapa ytterligare en unik produkt med stor potential." David Westberg, vd Nanexa AB.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Applied Ventures investerade 1 miljon dollar i en riktad emission i enlighet med det investeringsavtal som ingåtts i slutet av 2020, vilket tillförde bolaget omkring 8 miljoner kronor efter emissionskostnader.
 • Nanexa beslutade att bolagets andra egna produktprojekt, NEX-20, inriktas på att utveckla en långtidsverkande formulering av lenalidomid för behandling av multipelt myelom.
 • Nanexa tecknade ett utvärderingsavtal med ett icke namngivet europeiskt biotechbolag. Företaget driver ett utvecklingsprojekt inom hjärt-/kärlområdet där PharmaShell® kan möjliggöra en långverkande injicerbar produkt.
 • Inlösen av teckningsoptioner av serie TO2 genomfördes under perioden 1-15 februari 2021 med en teckningsgrad om 97,5 procent, vilket tillförde bolaget 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Antalet aktier och röster i bolaget ökade därmed med 2 956 588 till 24 866 934 aktier och röster.
 • Jonas Fransson rekryterades som chef för farmaceutisk utveckling och kommer att ingå i Nanexas ledningsgrupp från och med den 1 maj 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Applied Ventures investerade ytterligare 0,5 miljoner dollar genom nyttjande av teckningsoptioner som emitterats i samband med den riktade emissionen under Q1 2021. Nanexa tillfördes genom emissionen 4,3 miljoner kronor före emissionskostnader och antalet aktier och röster i bolaget ökade därmed med 480 879 till 25 347 813 aktier och röster.
 • Nanexa startade sin första kliniska studie i april 2021. Det är en fas I-studie i NEX-18-projektet som görs för att studera farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2021

 • Omsättningen uppgick till: 536 (1 192) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -6 623 (-3 469) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -6 670 (-3 525) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,29 (-0,22) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 22 158 (32 672) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 34 849 (44 050) kSEK

         Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.