04:04:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-30 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-23 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-13 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2017-06-12 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och patenterad plattform som används för formulering av injicerbara depåläkemedel som skapar en tillförsel av läkemedel till blodet. PharmaShell processen baseras på ALD (Atomic Layer Deposition) teknologin som innesluter läkemedelspartiklar med ett tunt skal och skapar möjlighet för läkemedelsbolag att utveckla nya produkter. Nanexa har samarbete med flertalet läkemedelsbolag, huvudsakligen runtom den nordiska marknaden.
2024-06-11 10:00:00

Nanexa AB meddelar idag att bolagets fas 1-studie för typ 2-diabetes har inletts med dosering av den första patienten. Studien utvärderar en långverkande depåformulering av GLP-1-analogen liraglutid med Nanexas patenterade PharmaShell®-system inom projektet NEX-22. Studien är en doseskaleringsstudie som syftar till att utvärdera farmakokinetisk profil, säkerhet och tolerabilitet för olika doser.

Studien genomförs i Tyskland av CRO företaget Profil och är den första kliniska studien där en långverkande formulering av en GLP-1-substans baserad på PharmaShell studeras. Studien är en öppen fas 1-studie där administrering sker genom subkutan injektion av den långverkande formuleringen. Studien är designad att inkludera flera på varandra följande grupper med eskalerande doser. I studien inkluderas både kvinnor och män med typ 2-diabetes. Resultaten från studien kommer ge viktig information för optimering av formuleringen inför kommande regulatoriska farmakokinetik- och effektstudier i patienter med Typ 2-diabetes.

“Denna studie är en viktig milstolpe för NEX-22 och Nanexa. Ett långtidsverkande läkemedel förbättrar patientföljsamhet och har möjlighet att öka effekt och säkerhet samt minska miljöpåverkan från engångsartiklar. Vi är glada att samarbeta med Profil, som har särskild kompetens inom kliniska prövningar inom diabetes och fetma,” säger Göran Ando, styrelseordförande för Nanexa.

Glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) receptoragonister är en klass av läkemedel för behandling av typ 2-diabetes och fetma. I takt med ökande förekomst fetma och typ 2-diabetes i världen växer också marknaden för GLP-1-receptoragonister. I en nyligen publicerad rapport uppskattar GlobalData att försäljningen av GLP-1-receptoragonister för marknaderna för typ 2-diabetes och fetma kommer att nå över 125 miljarder dollar 2033 (1).

Nanexa bedömer att den ökade bekvämligheten som det innebär med färre injektioner än med dagens alternativ gör bolagets formulering till ett attraktivt behandlingsalternativ för merparten av alla patienter.

Referenser
(1) 68 market forecast för "Glucagon-Like Peptide-1 Receptor (GLP-1R) Agonists in Type 2 Diabetes and Obesity: 68-Market Analysis and Sales Forecast, Global Data, May 2024