19:56:52 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-30 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-23 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-13 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2017-06-12 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och patenterad plattform som används för formulering av injicerbara depåläkemedel som skapar en tillförsel av läkemedel till blodet. PharmaShell processen baseras på ALD (Atomic Layer Deposition) teknologin som innesluter läkemedelspartiklar med ett tunt skal och skapar möjlighet för läkemedelsbolag att utveckla nya produkter. Nanexa har samarbete med flertalet läkemedelsbolag, huvudsakligen runtom den nordiska marknaden.
2023-12-20 08:00:00

Nanexa AB (publ) meddelar idag att styrelsen har beslutat att fokusera verksamheten till tre nyckelområden. Beslutet innebär taktiska prioriteringar med målsättning att dagens kassa och förväntade intäkter från utvärderingsavtal ska räcka till halvårsskiftet 2025 och möjliggöra betydande värdeskapande framsteg i prioriterade samarbeten och det egna projektet NEX-22.

För att säkerställa en stabil ekonomisk bas har Nanexa valt att fokusera på projekt med lägre risk och högre intäktspotential på kort till medellång sikt. Parallellt avser Nanexa genomföra betydande kostnadsbesparingar med ambitionen att de befintliga medlen ska räcka fram till och med första halvåret 2025. Genom denna fokusering ökar möjligheterna att nå mål som kan generera betydande intäkter och därmed minska behovet av extern finansiering framöver.

De tre fokusområdena som kommer att prioriteras framöver är:

  • Det egna projektet NEX-22: En enmånadsdepå av GLP-1-substansen liraglutid, inom den stora och mycket expansiva indikationen typ 2-diabetes. Nanexa kommer i samarbete med ett internationellt ledande CRO inom diabetes inom kort att starta en klinisk fas I-studie med NEX-22. Ansökan om kliniskt prövningstillstånd är inskickad planenligt till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och målsättningen är att kunna starta studien under första kvartalet 2024. Förväntad avläsning av studien är i slutet av 2024. NEX-22 bedöms även kunna användas i den expansiva obesitasindikationen.
  • Partnerprojektet med Novo Nordisk: Exklusivitets- och utvärderingsavtalet avser Nanexas drug delivery-system PharmaShell® tillsammans med en specifik substansklass. Samarbetet har utvecklats väl under 2023 och ska under 2024 drivas genom flera viktiga steg i den prekliniska utvecklingen, som kan ligga till grund för strategiska utvecklings- och licensavtal.
  • Andra prioriterade partnerprojekt: Långt gångna utvärderingsprojekt med andra globala läkemedelsbolag där Nanexa också ser möjligheter till intressanta breddningar av samarbeten med betydande intäktspotential under perioden.

Nanexa ser fortfarande stor värdepotential i onkologiprojekten NEX-18 och NEX-20 och kommer att fortsätta utvecklingen så snart som möjligt när den finansiella situationen så tillåter eller i samarbete med partnerbolag. Nanexa kommer under denna period kontinuerligt utvärdera och anpassa sina taktiska och strategiska prioriteringar för att säkerställa långsiktig framgång.

”Vi är fast beslutna att skapa värde för våra aktieägare och samarbetspartners genom att fokusera på projekt där vi ser störst potential och möjligheter. Jag ser stora möjligheter för att vi ska nå betydande framsteg i våra samarbeten och i NEX-22-projektet de kommande 18 månaderna. Dessa taktiska prioriteringar, som har syftet att öka intäkterna samtidigt som vi ser över våra kostnader, kommer att stärka vår position på marknaden”, säger David Westberg, vd för Nanexa.