15:37:05 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-30 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-23 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-13 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2017-06-12 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och patenterad plattform som används för formulering av injicerbara depåläkemedel som skapar en tillförsel av läkemedel till blodet. PharmaShell processen baseras på ALD (Atomic Layer Deposition) teknologin som innesluter läkemedelspartiklar med ett tunt skal och skapar möjlighet för läkemedelsbolag att utveckla nya produkter. Nanexa har samarbete med flertalet läkemedelsbolag, huvudsakligen runtom den nordiska marknaden.
2022-04-20 08:00:00

Positiv utveckling i produktprojekten och i patentportföljen

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

  • Nanexa AB beviljades patent i USA (US 11,214,865 B2) avseende en ALD-reaktor anpassad för storskalig produktion av PharmaShell®-belagda läkemedel.
  • Nanexa meddelade att bolagets prekliniska utredning indikerar orsaken till och en potentiell lösning på de måttliga hudreaktioner som uppkom i den kliniska studien med NEX-18. Med dessa resultat expanderar Nanexa det prekliniska programmet för att optimera formuleringen av NEX-18 och projektet väntas gå in i klinik igen under nästa år.
  • Nanexa gjorde framsteg i den patentintrångsprocess som bolaget driver mot det amerikanska bolaget Vitrivax, Inc. En amerikansk domstol avslog Vitrivax begäran om att avvisa Nanexas käromål avseende patentintrång och Vitrivax yrkande om att skyldigheten att lämna ut information (s k discovery) ska upphöra. Vidare var Nanexas yrkande om att discovery-processen ska tvingas fortsätta också framgångsrik.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2022

  • Omsättningen uppgick till: 298 (536) kSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -12 331 (-6 623) kSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till: -12 370 (-6 670) kSEK
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,24 (-0,29) SEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till: -17 934 (22 158) kSEK
  • Likvida medel vid periodens utgång: 87 726 (34 849) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på vår hemsida via följande länk, https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.

Investerarpresentation 20 april kl 10:00

En livesänd presentation med vd David Westberg och efterföljande frågestund hålls kl 10:00 i Infront Direct Studios lokaler och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Presentationen kan ses på denna länk.