08:14:37 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-30 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-23 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-13 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2017-06-12 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 X-dag ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och patenterad plattform som används för formulering av injicerbara depåläkemedel som skapar en tillförsel av läkemedel till blodet. PharmaShell processen baseras på ALD (Atomic Layer Deposition) teknologin som innesluter läkemedelspartiklar med ett tunt skal och skapar möjlighet för läkemedelsbolag att utveckla nya produkter. Nanexa har samarbete med flertalet läkemedelsbolag, huvudsakligen runtom den nordiska marknaden.
2021-11-10 08:00:00

Betydande ordrar och paus i NEX-18-studien

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • Nanexa slutförde under juli den fullt garanterade företrädesemission som beslutats i juni 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman, vilket tillförde bolaget 107 miljoner kronor efter emissionskostnader.
 • Europeiska patentverket (EPO) meddelade i juli avsikten att bevilja ett europeiskt patent avseende Nanexas PharmaShell®-teknologi.
 • Nanexa erhöll två ordrar för ytbehandling av ett större antal sensorer för detektion av radioaktiva isotoper av ädelgasen xenon, från två amerikanska kunder till ett sammanlagt värde av cirka 1,7 miljoner kronor.
 • Nanexa beslutade i slutet av september att pausa inkluderingen av patienter i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av 5-azacitidin, på grund av måttliga hudreaktioner vid injektionsstället. En utredning av orsaken inleddes tillsammans med klinikerna som deltar i studien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nanexa mottog beslut från Finansinspektionen att betala sanktionsavgift om 1 000 000 kronor avseende en händelse som inträffade 2017.
 • Nanexa tecknade ytterligare ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med en av bolagets befintliga kunder, för utvärdering av PharmaShell®-teknologin med en specifik biologisk läkemedelssubstans.
 • Kompletterande prekliniska studier inleddes i oktober för att utreda vad som har orsakat de måttliga hudreaktioner som uppkom i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av 5-azacitidin.

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2021

 • Omsättningen uppgick till: 826 (530) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -7 857 (-3 814) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -7 904 (-3 894) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,18 (-0,18) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 91 203 (-8 098) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 119 799 (25 990) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2021

 • Omsättningen uppgick till: 1 704 (1 819) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -22 776 (-13 713) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -22 912 (-13 914) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,75 (-0,71) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 107 108 (14 612) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 119 799 (25 990) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på vår hemsida via följande länk, https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.