04:18:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och patenterad drug delivery plattform PharmaShell® som används för formulering av injicerbara depåläkemedel som skapar en tillförsel av läkemedel till blodet. PharmaShell processen baseras på ALD (Atomic Layer Deposition) teknologin som innesluter läkemedelspartiklar med ett tunt skal och skapar möjlighet för läkemedelsbolag att utveckla helt nya läkemedelsprodukter. Nanexa har idag samarbete med flertalet läkemedelsbolag.

Kalender

2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-23 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-13 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2017-06-12 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2021-04-28 08:00:00

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget startat sin första kliniska studie med PharmaShell®, en fas I-studie i Nanexas produktprojekt NEX-18, vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Studien avser att visa att bolagets NEX-18-produkt, en långtidsverkande formulering av azacitidin (den aktiva substansen i läkemedlet Vidaza), ger önskad säkerhets- och farmakokinetisk profil. I studien kommer två doser av NEX-18 att studeras. Studien kommer att genomföras vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

”Studiestarten är en mycket stor milstolpe i Nanexas utveckling. Det är med stor entusiasm som vi nu ser att studien kommer igång. Vår bedömning är att studien avslutas under tredje kvartalet.”, säger David Westberg, vd på Nanexa.

NEX-18-produkten utvecklas för att förbättra behandlingen av MDS (Myelodysplastiskt syndrom), en form av hematologisk cancer som framförallt drabbar äldre personer. Det görs genom att utnyttja PharmaShell®-konceptets unika egenskaper för att skapa en depåberedning med styrd frisättning. Dagens behandling innebär att injektioner ges på sjukhus sju dagar i rad varje månad och målet med NEX-18-projektet är att förenkla behandlingen genom att endast behöva ge en injektion. Förutom att kraftigt förenkla för patienterna ser bolaget att NEX-18 kommer att ge betydande kostnadsbesparingar jämfört med dagens behandling.

”Med resultaten från denna studie avser vi att fortsätta den kliniska utvecklingen med en fas II-studie för att nå klinisk Proof of Concept. Därefter är målet att driva NEX-18 vidare mot kommersialisering, tillsammans med licenspartner eller i egen regi, beroende på vad som bedöms skapa mest värde för Nanexa.”, säger David Westberg.