03:28:05 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och patenterad drug delivery plattform PharmaShell® som används för formulering av injicerbara depåläkemedel som skapar en tillförsel av läkemedel till blodet. PharmaShell processen baseras på ALD (Atomic Layer Deposition) teknologin som innesluter läkemedelspartiklar med ett tunt skal och skapar möjlighet för läkemedelsbolag att utveckla helt nya läkemedelsprodukter. Nanexa har idag samarbete med flertalet läkemedelsbolag.

Kalender

2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-23 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-13 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2017-06-12 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning NANEXA 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2021-04-15 23:20:00

Den 17 december 2020 meddelade Nanexa AB (publ) ("Nanexa" eller "Bolaget") att Bolaget har ingått ett investeringsavtal med Applied Ventures, LLC ("Applied Ventures"), riskkapitalgrenen av Applied Materials, Inc., genom vilket Applied Ventures avser att investera upp till 3 miljoner USD i Nanexa under 2021 för att stödja Nanexas fortsatta utveckling och expansion. Den 12 januari 2021 emitterade Nanexa 686 492 aktier, motsvarande ett investeringsbelopp på 1 MUSD, och 3 558 278 teckningsoptioner av serien 2020/2021 (”Teckningsoptionerna”) till Applied Ventures. Teckningsoptionerna ger rätten, men inte skyldigheten, för Applied Ventures att teckna upp till 3 558 278 aktier i Nanexa under två utnyttjandeperioder, 1-15 april 2021 och 1-15 december 2021. Applied Ventures beslutar om hur många Teckningsoptioner som ska utnyttjas under varje teckningsperiod. Teckningskursen ska vara lika med VWAP under de tio handelsdagarna omedelbart före respektive teckningsperiod, minus tio procent. Under den första teckningsperioden, 1-15 april 2021, har Applied Ventures tecknat 480 879 aktier till en teckningskurs om 8,95 SEK per aktie, motsvarande 4,3 MSEK eller cirka 0,5 MUSD.

Den volymvägda genomsnittskursen för den första utnyttjandeperioden, 1-15 april 2021, uppgår till 9,94 SEK och har mätts utifrån Nanexas aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market under perioden 18-31 mars 2021. Teckningskursen för Teckningsoptionerna under första utnyttjandeperioden uppgår till 8,95 SEK per aktie. För den första utnyttjandeperioden har Applied Ventures utnyttjat 480 879 Teckningsoptioner, motsvarande ett investeringsbelopp på 4,3 MSEK eller cirka 0,5 MUSD.

"Vi värdesätter högt vårt samarbete med Applied Materials och det fortsatta stödet från Applied Ventures genom denna andra investering", säger David Westberg, vd för Nanexa.

Aktiekapitalet kommer att öka med 62 236,01 SEK från 3 218 312,36 SEK till 3 280 548,37 med anledning av utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Antalet utestående aktier i Nanexa kommer att öka med 480 879 från 24 866 934 till 25 347 813. Utspädningen uppgår till cirka 1,9 procent.