01:33:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-17 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-19 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-31 15-6 2024
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-16 Split NEOD 100:1
2024-02-02 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-19 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 X-dag ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-19 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 X-dag ordinarie utdelning NEOD 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neodynamics är verksamt inom medicinteknik. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla och kommersialisera produkter för behandling av kritiska sjukdomar. Via egenutvecklad mikropulsteknologi erbjuder bolaget precisionsbehandlingar mot bland annat cancer. Lösningarna används främst vid behandling avb bröstcancer hos kvinnor. Huvudkontoret ligger i Lidingö.
2024-05-30 17:40:00

Salénterprise AB lämnade den 6 maj 2024 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i NeoDynamics AB (publ) att förvärva samtliga aktier i NeoDynamics för 1,00 krona kontant per aktie enligt reglerna om budplikt. Acceptfristen löpte från och den 8 maj till den 29 maj 2024. Acceptfristen har inte förlängts och erbjudandet är därmed avslutat.

När erbjudandet lämnades ägde Salénterprise 13 000 587 aktier i NeoDynamics, motsvarande cirka 40 % av aktierna i bolaget. Vid utgången av acceptfristen har erbjudandet accepterats av aktieägare som äger totalt 1 533 540 aktier. Efter erbjudandet uppgår Salénterprise ägande i NeoDynamics till cirka 46 % av aktierna i bolaget.
 
Utbetalning av erbjudandevederlaget till de aktieägare som accepterat erbjudandet beräknas ske kring den 5 juni 2024.
 
Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
 
Stockholm den 30 maj 2024
 
Salénterprise AB
Styrelsen