06:14:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvården där de utvecklar medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.
2024-05-22 06:58:00

Det första kvartalet 2024 inleds med förstärkt kassa efter ett starkt avslut på fjolåret med en genomförd riktad nyemission till en premium på aktiekursen, flera uppnådda milstolpar samt framgångsrika slutresultat av oberoende klinisk studie på Irland med Neola®. Marknadsetableringen i USA intensifieras och Bolaget erkänns av Stanfords egna internationella branschexperter, som ett av de bästa medicintekniska innovationsföretagen i världen med möjlighet att förbättra vården för barn. Förberedelserna för klinisk validering fortsätter enligt plan och kvartalet avslutas med framgångsrika resultat från slutförd användbarhetsstudie med Neola® i Boston, USA. Resultaten från studien visar med all tydlighet på en användbar och säker design som bekräftar att Neola® är säker för sin avsedda användning av sjukvårdspersonal på neonatalintensivvårdsavdelningar.

Sammanfattning av perioden januari–mars 2024

  • Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 568 tkr (-2 356)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 13 568 tkr (-5 403)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,04)

CEO kommenterar
I det första kvartalet 2024 uppnår vi ännu en viktig milstolpe i linje med bolagets strategi. Den väl genomförda användbarhetstudien med Neola® i Boston, USA, avslutades med framgångsrika resultat som bekräftar att Neola® är säker för sin avsedda användning av sjukvårdspersonal på neonatalintensivvårdsavdelningar. Utöver de goda formella resultaten tar vi med oss återkopplingen från våra framtida användare, neonatalsjuksköterskorna. De tyckte Neola® var enkel att använda och förstod omedelbart den kliniska nyttan, vilket visar på goda förutsättningar för Neola® att integreras väl i den amerikanska neonatalintensivvården. Resultaten, som med all tydlighet visar på en användbar och säker design, kommer att vara en del av den slutrapport som ingår i vår kommande FDA-ansökan för marknadsgodkännande av Neola® i USA. Med vind i segel fortsätter produktutvecklingens kliniska valideringsfas med intensifierad planering av den kliniska studien på för tidigt födda barn.

Det marknadsförberedande arbetet inför lansering av Neola® i USA intensifieras med ökad närvaro på den amerikanska marknaden. Betydelsefullt är att vi erkänts av Stanfords egna internationella branschexperter, som ett av de bästa medicintekniska innovationsföretagen i världen som kan förbättra vården för barn. Neola Medical vann silvermedalj och 25 000 USD i den välrenommerade tävlingen Stanford PDC Accelerator Pitch Competition 2024, som delvis är finansierat av FDA i syfte att främja innovation inom medicinteknik för barn.

Vi fortsätter även att förstärka våra kliniska nätverk med att besöka den topprankade neonatalintensivvårskliniken Lucille Packard Children’s Hospital Stanford i Palo Alto, USA. Dess starka anslutning till Stanford University gynnar sjukhuset med världsledande forskning, expertis och intresse för de senaste medicintekniska produkterna inom neonatalvård. Därtill har vi haft flertalet framgångsrika möten under det största internationella investerareventet inom life science branschen, J.P Morgan Healthcare Conference 2024 i San Fransisco. Konferensen är en betydelsefull möjlighet för oss att skapa intresse hos neonatologer, läkare, investerare och industripartners för Neola®.

Sammanfattningsvis har vi haft ett högt tempo i det första kvartalet 2024 där vi tagit stora kliv i det marknadsförberedande arbetet inför lansering. Vi är stolta över att avsluta kvartalet med en viktig milstolpe uppnådd och säkrad kassa in på 2025. Vi fortsätter blicka framåt mot målet att nå klinik och förbättra vården av de för tidigt födda barnen så att fler barn kan räddas till livet och till ett liv utan svåra funktionsnedsättningar.

Hanna Sjöström, CEO

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Neola Medicals hemsida, www.neolamedical.se.

Lund den 22 maj 2024
Styrelsen