16:20:56 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvården där de utvecklar medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.
2023-08-15 08:00:00

Under kvartalet har bolaget arbetat intensivt i produktutvecklingen med tekniska verifieringsstudier, regulatoriskt arbete och möte med amerikanska läkemedelsverket. Bolaget har deltagit vid största konferensen för neonatologi i USA samt besökt vid neonatalintensivvårdskliniker i Europa för att utvidga nätverket av key opinion leaders och skapa tidigt intresse för lungmonitorering av för tidigt födda barn med Neola®. Det marknadsförberedande arbetet med fokus på den amerikanska marknaden har intensifierats genom öppningen av kontor i Palo Alto, Silicon Valley, hos Nordic Innovation House, samtidigt som bolaget fått förstärkt IP-skydd genom nytt patent i USA.

Sammanfattning av perioden april-juni 2023

  • Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 586 tkr (-2 946)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -4 508 tkr (-5 759)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,14)

Sammanfattning av perioden januari-juni 2023

  • Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 941 tkr (-5 128)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -9 911 tkr (-9 949)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,24)

CEO kommenterar
Under det andra kvartalet ökar vi takten på det marknadsförberedande arbetet inför lansering vilket inkluderar både regulatoriska processer, besök på konferenser och aktivt arbete för att stärka vår IP-portfölj. Produktutvecklingsarbetet fortsätter enligt plan och vi arbetar nu intensivt med tekniska verifieringsstudier av Neola® samt förbereder för en preklinisk studie och en klinisk studie på för tidigt födda barn.

Vi fortsätter knyta viktiga kontakter med key opinion leaders och deltog vid Pediatric Academic Societies (PAS) konferensen i Washington, DC, USA i april. Konferensen är den största mötesplatsen för neonatologer från hela världen och det var ett viktigt tillfälle för oss att träffa kliniker, forskare och andra samarbetspartners. Det var särskilt glädjande att se det stora intresset för Neola® och det arbete som den irländska forskningsgruppen, ledd av Professor Dempsey från INFANT Center vid University College Cork, presenterade. Inför konferensen publicerade vi ett White Paper: ’Neonatal lung analyzer – Genombrott i övervakningen av lungor av för tidigt födda barn’ , som beskriver den optiska teknologi som används i Neola® för att detektera lungvolym och fri syrgaskoncentration, samt dess kliniska potential. Detta White Paper ger ett värdefullt underlag i samtalen med kliniker om vår teknologi och den kliniska nyttan med Neola® i den framtida neonatalintensivvården.

En annan viktig del i det marknadsförberedande arbetet är att vi kontinuerligt utökar vårt IP-skydd för Neola®. Den amerikanska marknaden är vår viktigaste framtida marknad och det är därför glädjande att vi har beviljats ett nytt patent för en strategiskt viktig uppfinning som kan möjliggöra mätning på fler patientgrupper, genom att ljuskällan placeras inuti kroppen. Dessutom ökar vi vår närvaro i USA genom att öppna kontor hos Nordic Innovation House i Palo Alto, Silicon Valley. Med en bas i Silicon Valley, får vi förutsättningarna att bygga vidare på vårt amerikanska nätverk av key opinion leaders, framtida kunder och akademiska samarbetspartners. Vi tar nu fram en lanseringsstrategi för Neola® på den amerikanska marknaden. Projektet är en fortsättning på två tidigare projekt där strategi för kostnadsersättning från de amerikanska sjukvårds- och försäkringssystemen samt prisstrategi har tagits fram.

Sammanfattningsvis har det första halvåret 2023 inriktats på det marknadsförberedande arbetet inför lansering av Neola® med den amerikanska marknaden som första fokus samt den tekniska verifieringsfasen i vår produktutveckling. Vi fortsätter arbeta i ett högt tempo för att vi ska nå neonatalintensivvårdsklinikerna och därmed möjliggöra bättre vård av för tidigt födda barn och vi ser fram emot en spännande höst.

Hanna Sjöström, CEO

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Neola Medicals hemsida, www.neolamedical.se.

Lund den 15 augusti 2023
Styrelsen