19:41:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvården där de utvecklar medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.
2023-07-10 08:30:00

Marknadsförberedelser inför lansering fortsätter med regulatoriska processer, besök på PAS-konferensen i Washington, ökat skydd för Neola® genom nytt patent i USA och ett nytt strategiskt projekt – Neola Medicals CEO berättar mer i sommarens investerarbrev 2023.

I sommarens investerarbrev berättar CEO Hanna Sjöström mer om besöket vid PAS-konferensen i Washington, DC, där den irländska forskningsgruppen från INFANT Center presenterade en poster där teknologin i Neola® har utvärderats. Dessutom berättar hon mer om det marknadsförberedande arbetet inför lansering av Neola®, där fokus till en början är den amerikanska marknaden. En del i arbetet är att utöka vårt skydd för Neola® i USA, och i investerarbrevet berättar hon mer om ett nytt beviljat patent. Utöver det berättar hon mer om arbetet med en lanseringsstrategi på den amerikanska marknaden tillsammans med expertkonsulter i USA samt öppningen av kontor hos Nordic Innovation House i Palo Alto, Silicon Valley.

Investerarbrevet finns bifogat i pressmeddelandet samt tillgängligt på bolagets hemsida www.neolamedical.se.