15:13:51 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvården där de utvecklar medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.
2023-03-30 11:30:00

Neola Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget tillsammans med Skånes Universitetssjukhus Lund och Lunds Universitet beviljats ett anslag från Medtech4Health och SWElife, för ett forskningsprojekt genom utlysningen för Samverkansprojekt för bättre hälsa. Projektets budget omfattar 3 miljoner kronor och bidraget finansierar 50% av kostnaderna. Projektet kommer undersöka möjligheterna att utveckla ljuskällan som används i Neola Medicals medicintekniska produkt Neola® för att möjliggöra lungmonitorering av en ny patientgrupp; större barn under intensivvård och operation.

”När barn skall sövas inför en operation, och även vid intensivvård av barn, finns ett behov av att övervaka deras lungor för att snabbt kunna detektera komplikationer relaterade till respiration. Barn har mycket mindre marginaler än vuxna och det är viktigt med snabb behandling av komplikationer som kan uppstå. Projektet kommer undersöka de tekniska möjligheterna och begränsningar för att utöka patientgruppen till större barn.”, säger Emilie Krite Svanberg, intensivvårdsläkare på Barnsjukhuset vid Skånes Universitetssjukhus. 
 
Med den medicintekniska produkten Neola®, Neonatal Lung Analyzer, industrialiserar Neola Medical forskning från Lunds Universitet som möjliggör kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn i intensivvård. Det här samverkansprojektet MILLA (Monitoring In Lungs using Light Amplification, syftar till att möjliggöra kontinuerlig lungövervakning på ytterligare en patientgrupp; större barn i intensivvård och under operation. Neola Medical kommer att vara delaktiga som experter på teknologin och säkerställa att lösningarna kan integreras i den befintliga produkten under uppfyllandet av regulatoriska regelverk och standarder samt analys av den framtida marknaden. Intensivvårdsläkare och andra kliniker från Skånes Universitetssjukhus Lund kommer säkerställa att produkten utformas på ett sätt som uppfyller det reella behovet inom sjukvården. Forskargruppen vid avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds Universitet bidrar med sin tekniska expertis inom optik, lasrar och mätmetoder för att utvärdera olika tekniska lösningar och metoder.
 
”Forskningssamarbetet med Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus Lund har redan resulterat i en medicinteknik för lungövervakning som kan komma att göra stor förbättring av vården av för tidigt födda barn. Vinnova har möjliggjort starten av vårt nya forskningssamarbete som syftar till att skapa förutsättningar för att teknologin även når andra viktiga patientgrupper, barn i intensivvård och under operation. Interdisciplinära samarbeten är otroligt viktiga, inte bara för oss utan för fortsatt forskning och innovation i Sverige. Samarbeten likt detta skapar ovärderliga synergistiska effekter mellan teknisk kompetens och medicinska behov och möjliggör för nya innovationer inom underinvesterade områden såsom medicinteknik för barn.”, säger Hanna Sjöström CEO på Neola Medical. 
 
Om Neola® 
Neola® är en medicinteknisk produkt för kontinuerlig och icke-invasiv lungövervakning av för tidigt födda barn. Systemet mäter förändringar i relativ lungvolym och fri syrgaskoncentration i lungorna hos för tidigt födda spädbarn med möjlighet att omedelbart upptäcka komplikationer såsom respirationssvikt, en blockerad luftväg eller en felplacerad luftrörstub. Detta innebär att vårdpersonal uppmärksammas på ett problem i realtid och kan behandla patienter direkt.