20:06:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-05-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS PREF 0.00 SEK
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-20 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller. Innehaven är både noterade och onoterade, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificial Intelligence (AI). Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-01-30 08:40:00

I samband med Intelliplan AB:s förvärv av Tölve AB, så avyttrar Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) nu sin position i Tölve till Intelliplan. Intelliplan är en marknadsledande leverantör av systemlösningar för bolag med rekryterings- och bemanningsintensiva inslag och erbjuder på så vis Tölve en stabil ny hamn att fortsätta sin tillväxtresa ifrån.

Techbolaget Tölve erbjuder en SaaS-tjänst i form av en CRM-modul för att effektivisera prospektering i säljprocessen för sina B2B-kunder. CapSek har stöttat bolaget sedan en första investering gjordes 2021, och har glädjande sett hur kundlistan nu omfattar några av de största företagen inom just bemanning och rekrytering.

Tölve kommer att möjliggöra en mer effektiv kundanskaffning för Intelliplans kunder genom att effektivisera prospekteringsprocessen, samtidigt som de två bolagens plattformar kompletterar varandra väl.

  • Vi är fortfarande övertygade om att Tölve går en ljus framtid till mötes, så det är med blandade känslor vi nu avyttrar vårt innehav. Men vi är övertygade om att det här är den väg som kommer gynna bolagets fortsatta utveckling bäst, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Det är en förhållandevis liten position CapSek nu avyttrar. CapSek investerade i Tölve första gången 2021 och ägde fram till avyttringen cirka 2 procent av bolaget.