01:10:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-22 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS PREF 0.00 SEK
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-20 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller. Innehaven är både noterade och onoterade, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificial Intelligence (AI). Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-02-06 09:01:00

Baserat på forskning från Göteborg och Örebro universitet har det göteborgsbaserade investmentbolaget Northern CapSek Ventures AB portföljbolag Talkamatic utvecklat en AI-baserad mjukvara som möjliggör en talad mänsklig dialog mellan människa och dator. Under en investerarträff berättade vd Martin Hamann mer om hur mjukvaran ska leda ett paradigmskifte inom den snabbt växande EdTech-industrin.

Födda ur mer än 20 års forskning om samtalsbaserad AI från Göteborgs universitet kombinerat med forskning om utbildning och kognitiv vetenskap från Örebro universitet har Talkamatic utvecklat fram en mjukvara som kan integreras med vilket EdTech (Education Technology)-bolag som helst.

  • Genom att addera ett element av dialog till utbildningsplattformarna skapar man en helt annan interaktion, som stimulerar de kognitiva förmågorna och därigenom förbättrar inlärningen, samtidigt som det blir betydligt mer engagerande för den som lär sig, säger Martin Hamann, vd på Talkamatic.

Idag finns det flera stora EdTech-plattformar som används både i grundskolan, gymnasiet och exempelvis SFI. Det kan vara digitala textböcker, kursmaterial etc. där det är helt upp till eleven att engagera sig själv, något som blir en kontrast till en lärarledd undervisning. Talkamatic har lanserat två tjänster, Läskompis som används inom skolan, samt Språkkompis som med interaktiv dialog om verkliga scenarier vänder sig främst till SFI.

  • Om vi tar en digital textbok som exempel, så möjliggör vår mjukvara så att boken kan ställa frågor till eleven baserat på innehållet, likt vad en lärare skulle göra. En av våra första kunder är en stor, svensk förläggare som förser digitalt material till skolor, där har vi integrerat Läskompis. Men vår lösning har egentligen obegränsade applikationsområden, där man även kan tänka sig hur en nyanställd i kombination med Augmented Reality (AR) får lära sig nya arbetsprocesser hands-.

Samtalsbaserad AI fick rejält med medial uppmärksamhet när chattboten ChatGPT slog igenom under hösten 2022, och även om ChatGPT och Talkamatic delvis bygger på olika typer av teknik, är båda kapabla till engagerande interaktion. Talkamatic arbetar redan med att kombinera teknikerna på ett optimalt sätt:

  • ChatGPTs framfart ser vi bara som positivt. Det är inget som konkurrerar med oss utan vi ser bara hur de hjälper oss att sätta samtalsbaserad AI på kartan, något vi dra nytta av nu när vi har kommersiella produkter på plats, säger Martin Hamann.

Eftersom lösningen integreras ovanpå befintliga plattformar kan mjukvaran rullas ut som en SaaS-modell med en avgift mot kund baserat på hur många användare som använder tjänsten. På så sätt linjeras Talkamatic och deras kunders mål, nämligen att få användarna att använda tjänsten mer.

  • Vi tycker nuvarande modell skapar rätt sorts incitament för båda parter, men vi ser även över möjligheten att ta betalt baserat på hur mycket användarna faktiskt pratar med vårt system, men det är något som kommer att kräva individuell prissättning efter dialog med varje kund.

Bolaget ser ljust på framtiden, där mänskliga dialoger inom EdTech kommer vara ett måste snarare än en bekvämlighet. Under 2023 ligger fullt fokus på att nå ut till fler kunder på den svenska marknaden och på den globala EdTech-marknaden som väntas växa i snitt 16 procent per år fram till 2025.

  • Vi ska bli mer synliga för våra kunder, och då måste vi bli mer framåtlutade i vår marknadsföring. Vi har två attraktiva produkter i Läs- och Språkkompis på plats, och nu står vi i startgroparna för en förhoppningsvis framgångsrik utrullning.

CapSek gjorde sin första investering 2022 då Talkamatic ingick i portföljen som CapSek förvärvade av Nordic Tech Fund. CapSek äger ca 6 procent i Talkamatic. Talkamatics hemsida är https://talkamatic.se