11:25:17 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 X-dag ordinarie utdelning CAPS PREF 0.00 SEK
2024-04-24 X-dag ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-22 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-21 X-dag ordinarie utdelning CAPS PREF 0.00 SEK
2023-04-21 X-dag ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-22 X-dag ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-22 X-dag ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-11 Årsstämma 2018
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller. Innehaven är både noterade och onoterade, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificial Intelligence (AI). Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-12-13 08:41:00

Trots ogynnsamma omvärldsfaktorer fortsätter Northern CapSek Ventures AB:s (”CapSek eller ”Bolaget”) innehav att visa stadig tillväxt. Med 14 techbolag i investeringsportföljen har snittillväxten under perioden april 2022 – september 2022 varit 32 procent, främst drivet av de sju onoterade innehaven som vuxit omsättningen 34 procent, jämfört med samma period föregående år.

Av totalt 14 bolag som återfinns i CapSeks techportfölj befinner sig tre i pre-revenue fas och har för stunden inga intäkter. Dessa är AI Medical, E-Go och Validicity. Resterade elva bolag, Appspotr (noterat), Arkimera, Bricknode (noterat), Hoodin (noterat), Itatake, Klash, NODA, PubQ, Talkamatic, Tölve och Zesec (noterat) är i så kallad scale-up fas, och visar hälsosam tillväxt under perioden april till september på totalt 32 procent.

Motsvarande siffror för första halvåret 2022 (januari – juni) var 23 procent för hela portföljen och 20 procent för de sju onoterade innehaven, vilket visar att Q3 2022 varit en stark period för portföljbolagen. Exempelvis har NODA Intelligent Systems, systemleverantör av energieffektivisering av exempelvis fjärrvärme, ökat sin närvaro på den stora tyska marknaden.

  • Det är såklart glädjande att våra innehav, trots ett negativt sentiment, fortsätter att uppvisa stadig tillväxt. Vi ser det som ett kvitto på att vi är exponerade mot industrier och branscher som ligger rätt i tiden och som till stora delar drivs av en underliggande efterfrågan oberoende av konjunkturen. Nu ser vi med tillförsikt fram emot vad slutet av Q4 och 2023 har att erbjuda, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Tillväxten av nettoomsättning i portföljen är beräknad genom att alla bolag väger lika, dvs det är inte volymvägt. För de bolag som har initiala intäkter kan tillväxten i nettoomsättning bli extremt hög (flera hundra procent) och för dessa bolag beräknas tillväxttakten till maximalt 100 procent för att inte statistiken ska bli missvisande.