01:52:47 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-22 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS PREF 0.00 SEK
2023-04-21 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-22 Ordinarie utdelning CAPS 0.00 SEK
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-20 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller. Innehaven är både noterade och onoterade, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificial Intelligence (AI). Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-03-07 13:09:00

Styrelsen för Northern CapSek Ventures AB ("Bolaget" eller "CapSek”) offentliggjorde tidigare idag den 7 mars 2023 klockan 08:45 ett pressmeddelande avseende ytterligare emissionsavtal och offentliggörande av informationsmemorandum i samband med företrädesemission av stamaktier (”Företrädesemissionen”). I nämnda pressmeddelande framgick det felaktigt att teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan den 7 mars 2023 och den 12 mars 2023. Teckningsperioden som gäller för Företrädesemissionen löper som tidigare kommunicerats mellan den 7 mars 2023 och den 21 mars 2023. Korrekt preliminär tidplan för Företrädesemissionen anges nedan.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (samtliga datum avser 2023)
1 mars Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

2 mars Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

3 mars Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt

7 mars -16 mars Handel i teckningsrätter

7 mars -21 mars Teckningsperiod

7 mars – omkring vecka 14 Handel i betalda tecknade aktier (BTA)

omkring 23 mars Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

omkring vecka 13 Aktier tecknade med stöd av teckningsrätter registreras hos Bolagsverket

omkring vecka 14 Nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter registreras hos Bolagsverket