14:10:56 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-09-10 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2020-09-09 Årsstämma 2021
2020-06-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-03-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-09-27 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2019-09-26 Årsstämma 2020
2019-09-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-07-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-01 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-11-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-09-25 Årsstämma 2019
2018-09-05 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2018-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-01 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-26 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-09-01 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-02 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-21 Extra Bolagsstämma 2016
2016-09-27 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2016-09-26 Årsstämma 2017
2016-09-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-06-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-03 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-29 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2015-09-28 Årsstämma 2016
2015-09-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-04 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-30 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2014-09-29 Årsstämma 2015
2014-09-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-06-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-12-05 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-10-01 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2013-09-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-06-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-03-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-12-06 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-09-25 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2012-09-24 Årsstämma 2012
2012-09-06 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-06-14 Bokslutskommuniké 2011
2012-03-08 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-12-08 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-10-03 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2011-09-30 Årsstämma 2011
2011-09-08 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-06-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-12-09 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-09-24 Årsstämma 2010
2010-09-09 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-12-10 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Vivesto är ett forskningsbolag. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av läkemedel för svåra sjukdomar inom onkologi. Tekniken baseras på bolagets tekniska plattform där forskning sker utifrån nanoteknik. Idag innehas verksamhet främst inom Norden och Nordamerika. Bolaget grundades under 1999 och har idag sitt huvudkontor i Uppsala.
2020-06-08 07:00:00

Oasmia Pharmaceutical AB har inlett samarbete med Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) i syfte att genomföra den första kliniska studien med Oasmias formulering docetaxel micellar i spridd prostatacancer. Prostatacancer är ett betydande hälsoproblem världen över och en av de vanligaste cancerrelaterade dödsorsakerna för män. Oasmias docetaxel micellar-formulering använder bolagets egenutvecklade teknologiplattform XR17 för att möjliggöra intravenös administrering av substanser som annars inte är lösliga i vatten utan tillsättning av traditionella löslighetsförstärkare. Teknologiplattformen har använts i en annan produkt Apealea®, som erhöll marknadsgodkännande av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA 2018 i kombination med kemoterapi-läkemedlet karboplatin för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer.

Docetaxel (INN) är ett cancerläkemedel som är godkänt i många länder och har bevisad effekt mot ett flertal solida tumörer. Läkemedlet utgör standardbehandling vid spridd prostatacancer.

Oasmias nya formulering av docetaxel som ska utvärderas i den aktuella studien, docetaxel micellar, avser att förbättra lösligheten av docetaxel och att undvika den annars obligatoriska förmedicineringen med steroider.

SAKK:s styrelse var enhällig i sitt beslut att genomföra den kliniska studien. Beaktat det omedelbara behovet av nya behandlingsalternativ för sjukdomsstadiet, som drabbar många män över hela världen, har flera schweiziska kliniker bekräftat sin medverkan i denna första studie av patienter som lider av spridd prostatacancer.

I enlighet med samarbetsavtalet är SAKK den juridiska sponsorn för projektet och ansvarig för att utföra fas 1b-studien i enlighet med tillämpliga regler och förordningar. Oasmias huvudsakliga roll i projektet är att tillhandahålla sin formulering av docetaxel och att stå för studiekostnaderna, vilka inte bedöms vara väsentliga för Oasmia.

”Studieläkemedlet docetaxel micellar kan vara ett lovande alternativ till lösningsmedelsbaserade formuleringar av docetaxel vid behandling av spridd prostatacancer för att undvika den annars obligatoriska förmedicineringen med steroider”, kommenterar Prof. Dr. med. Markus Jörger MD-PhD, President of the SAKK Project Group “Developmental Therapeutics”.

”Vi är glada över detta avtal. Det ger oss en kostnadseffektiv möjlighet att testa vår formulering i samarbete med SAKK, en organisation som har omfattande erfarenhet av kliniska prövningar, vilket tar oss vidare mot vårt mål att utveckla nya läkemedel baserade på vår egenutvecklade teknologiplattform XR17”, säger Francois Martelet, VD på Oasmia Pharmaceutical.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Michael af Winklerfelt, CFO Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Oasmia har framgångsrikt tagit sin första produktkandidat, Apealea® (paclitaxel micellar) genom klinisk utveckling och har fått marknadsgodkännande i EU och andra territorier. Oasmia är på väg in i kommersialiseringsfasen med Apealea och gör produkten tillgänglig för patienter via sitt partnerskap med Elevar och sina befintliga verksamheter och partnerskap i kvarvarande territorier. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR). 

Om Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK)
SAKK är en ideell organisation för klinisk cancerforskning som syftar till att utveckla nya cancerterapier, förbättra befintliga behandlingar och prognoser för cancerpatienter. Arbetet utförs genom samarbeten inom Schweiz, liksom via samarbeten med utländska kliniker och prövargrupper. De ordinarie medlemmarna i SAKK, de viktigaste onkologi-klinikerna vid kanton- och regionsjukhusen samt universitetssjukhusen, samlas i en gemensam organisation. Via de största schweiziska sjukhusen har SAKK sedan 1965 varit en oberoende institution för kliniska multicenter-studier i fas I, II och III. Tack vare deras nätverk och erfarenhet utgör SAKK en stark partner vid genomförandet av kliniska prövningar. https://www.sakk.ch/en