08:26:51 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Oasmia Pharmaceutical är ett forskningsbolag. Bolaget specialiserar sig inom forskning och utveckling av läkemedel för svåra sjukdomar inom human- och veterinäronkologi. Tekniken baseras på bolagets teknologiplattform samt bygger produktutvecklingen på forskning inom nanoteknik. Idag innehas verksamhet främst inom Norden och Nordamerika. Bolaget grundades under 1999 och har idag sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2022-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-05-28 Ordinarie utdelning OASM 0.00 SEK
2021-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-05-27 Årsstämma 2022
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2021
2020-12-09 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-09-10 Ordinarie utdelning OASM 0.00 SEK
2020-09-09 Årsstämma 2021
2020-09-09 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-03-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-09-27 Ordinarie utdelning OASM 0.00 SEK
2019-09-26 Årsstämma 2020
2019-09-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-07-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-01 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-11-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-09-25 Årsstämma 2019
2018-09-05 Ordinarie utdelning OASM 0.00 SEK
2018-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-01 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-26 Ordinarie utdelning OASM 0.00 SEK
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-09-01 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-02 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-21 Extra Bolagsstämma 2016
2016-09-27 Ordinarie utdelning OASM 0.00 SEK
2016-09-26 Årsstämma 2017
2016-09-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-06-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-03 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-29 Ordinarie utdelning OASM 0.00 SEK
2015-09-28 Årsstämma 2016
2015-09-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-04 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-30 Ordinarie utdelning
2014-09-29 Årsstämma 2015
2014-09-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-06-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-12-05 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-10-01 Ordinarie utdelning OASM 0.00 SEK
2013-09-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-06-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-03-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-12-06 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-09-25 Ordinarie utdelning OASM 0.00 SEK
2012-09-24 Årsstämma 2012
2012-09-06 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-06-14 Bokslutskommuniké 2011
2012-03-08 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-12-08 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-10-03 Ordinarie utdelning OASM 0.00 SEK
2011-09-30 Årsstämma 2011
2011-09-08 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-06-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-12-09 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-09-24 Årsstämma 2010
2010-09-09 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-12-10 Kvartalsrapport 2009-Q3
2020-06-18 08:00:00

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Oasmia och Elevar ingick globalt strategiskt samarbete för kommersialisering av Apealea® med en upfront payment om 20 MUSD, milstolpsbetalningar med potential upp till 678 MUSD samt tvåsiffriga procentuella royalties. Oasmia erhöll nämnda upfront payment om 20 MUSD.
 • Styrelsen för Oasmia utnämnde Dr. Francois Martelet till ny VD. Han tillträdde sin tjänst den 9 mars och ersatte Dr. Sven Rohmann, som har varit tillförordnad VD under en viktig övergångsperiod för bolaget. Dr. Rohmann kvarstår som styrelseledamot.
 • I början av februari lanserade Oasmia sin produkt, Apealea® 60 mg, i Sverige, Danmark och Finland. Den första omgången av läkemedlet skickades till distributörer i dessa länder.
 • Utbrottet av Covid19 och dess effekter på samhället accelererades under kvartalet. På grund av situationen med Covid19-pandemin har bolagets lansering påverkats negativt på grund av svårigheten att nå en vårdgivare och onkologer.
 • Oasmias valberedning föreslog förändringar i styrelsen för att fokusera på ledamöter med erfarenhet från läkemedelsindustrin. Bolaget kallade till extra bolagsstämma den 14 maj för att besluta om dessa förändringar.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Oasmia presenterade en strategisk översyn för långsiktig, lönsam tillväxt som specialty pharma-bolag.
 • Bolaget höll extra bolagsstämma den 14 maj i bolagets lokaler i Uppsala. Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om följande ändringar i sammansättningen av styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma. Tidigare styrelseledamot Anders Härfstrand blev ny ordförande i styrelsen och Birgit Stattin Norinder blev ny styrelseledamot. Jörgen Olsson, tidigare ordförande i styrelsen, och Gunilla Öhman, tidigare styrelseledamot, lämnade styrelsen.
 • Den 1 juni meddelade Oasmia att bolaget ingått ett omfattande förlikningsavtal med kärandena i den grupptalan som inlämnades mot bolaget i USA 2019.
 • Den 8 juni meddelade Oasmia att bolaget ingått avtal om fas Ib-studie med Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) för utvärdering av docetaxel micellar hos patienter med spridd prostatacancer.

FJÄRDE KVARTALET 1 februari 2020 – 30 april 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 201 265 tkr (266)
 • Rörelseresultatet var 110 531 tkr (-75 192)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 106 480 tkr (-79 538)
 • Resultatet per aktie var 0,24 kr (-0,31)[2]

RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2019 – 30 april 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 201 843 tkr (1 980)
 • Rörelseresultatet var -30 667 tkr (-150 818)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -11 114 tkr (-201 881)
 • Resultatet per aktie var -0,03 kr (-0,80)2

VD KOMMENTERAR

En ny vision för tillväxt

Sedan jag tillträdde som vd för Oasmia i mars 2020 har jag imponerats av bolagets kvalitet och potential avseende vår teknologi och våra kapaciteter samt de outnyttjade möjligheterna i utvecklingsportföljen. Under de första månaderna av 2020 har Oasmia ingått ett transformativt globalt strategiskt partnerskap för vår huvudsakliga produkt Apealea®, börjat lansera Apealea® i Norden och lagt fram en tydlig plan för att påskynda tillväxt organiskt och genom förvärv, samt för noggrann kostnadskontroll.

Apealea®, vår vattenlösliga, intravenöst injicerbara formulering av paklitaxel, har fortsatt att göra framsteg sedan dess godkännande i Europeiska unionen för behandling av spridd äggstockscancer. Apealea® utvecklades med vår egenutvecklade XR-17-plattformsteknologi, som underlättar lösligheten av paklitaxel, vilket förbättrar säkerheten, reducerar infusionstiden för patienter och nästan eliminerar behovet av kortisonbehandling före eller efter behandlingen. Godkännandet och lanseringen av Apealea® har visat på Oasmias förmåga att utveckla och leverera nya produkter till marknaden som uppnår ouppfyllda medicinska behov och förbättrar läkemedelssäkerheten.
I början av februari blev Apealea® kommersiellt tillgängligt i Norden, ett första steg mot en paneuropeisk lansering. Lanseringen i de nordiska länderna har varit betydligt begränsad på grund av Covid19-pandemin.

I mars tillkännagav vi ett globalt strategiskt partnerskap med Elevar Therapeutics, ett amerikanskt dotterbolag till det multinationella sydkoreanska bolaget HLB Co., Ltd, för att kommersialisera Apealea®, mot en förskottsbetalning på 20 miljoner dollar, potentiella milstolpsbetalningar på upp till 678 miljoner dollar och tvåsiffriga royalties på framtida försäljning. Detta transformativa avtal är ett betydande stöd för potentialen hos XR-17-plattformen inom onkologi och ger oss en solid grund för ytterligare betydande framsteg.

Oasmia är nu idealiskt placerat för att gå in i nästa fas av tillväxt. Efter en omfattande granskning av alla aspekter av verksamheten som inleddes kort efter min utnämning som VD, fastställde vi den strategiska visionen att bredda vårt fokus och etablera Oasmia som ett ledande specialty pharma-bolag med säte i Sverige. För att uppfylla detta mål har vi tillkännagivit våra planer för att maximera Oasmias resurser, realisera XR-17-plattformsteknologins fulla potential och optimera bolagets väg mot långsiktig, lönsam tillväxt. Vi har identifierat ett antal strategiska områden.

För det första kommer vi att undersöka ytterligare möjligheter att tillämpa Oasmias egenutvecklade, löslighetsförbättrande XR-17-teknologiplattform inom onkologi, såväl som inom andra terapeutiska områden. Detta kan inkludera utlicensiering av applikationer som inte ingår i kärnverksamheten.

För det andra kommer vi att fortsätta att driva utvecklingen av vår portfölj av XR-17-baserade produkter, inklusive docetaxel micellar inom prostatacancer och i samarbete med den välkända schweiziska forskningsgruppen SAKK. Vi kommer vidare att bedöma om kombinations-cancerterapin XR-19 är genomförbar. Vi kommer att utnyttja kunskapen hos företagets GMP-licensierade tillverkningsanläggningar för FoU.

Slutligen kommer vi att försöka utöka Oasmias projektportfölj genom förvärv och/eller inlicensieringsavtal, med fokus på specialty pharma-tillgångar som för bolaget mot positivt kassaflöde.

Parallellt genomför vi ett omfattande kostnadsbesparingsprogram för att maximera resurser och göra det möjligt att investera i de områden som ger störst avkastning. Vi strävar efter att uppnå kostnadsbesparingar på mer än 100 miljoner kronor på årsbasis, en 50-procentig minskning av cash burn rate till under 10 miljoner kronor per månad. Med Elevar som tar en större roll i tillverkningen av Apealea® efter det kommersiella avtalet kommer Oasmia att kunna fokusera mer på FoU-tillverkning, vilket kommer att förbättra vår driftseffektivitet avsevärt.

Samtidigt arbetar vi för att stärka ledningsgruppens kunskap och erfarenhet och siktar på att ta in mycket begåvade, erfarna ledare från läkemedels- och bioteknikvärlden.

Utsikterna är mycket lovande. Oasmia har en stark kassaposition, har en produkt godkänd i Europa med global potential och värdeskapande aktiviteter på kort sikt i pipelinen. Med vår flexibilitet och beprövade kompetens inom produktutveckling och kommersialisering är vi också väl placerade för M&As, affärsutveckling och partnerskapsmöjligheter. Vi ser fram emot att inleda en fas I-studie som undersöker vår produktkandidat docetaxel micellar, en lösningsmedelsfri formulering av docetaxel (Taxotere®) som används i stor utsträckning vid behandling av bröstcancer, huvud- och halscancer, magcancer, prostatacancer och icke-småcellig lungcancer. Vi hoppas få se fas 1-resultat för docetaxel micellar i spridd prostatacancer inom de kommande 12 till18 månaderna.

Vi fortsätter att koncentrera våra insatser på att utveckla föreningar och/eller produkter för ouppfyllda medicinska behov hos patienter som lider av cancer.

Jag vill tacka våra aktieägare och anställda för deras fortsatta stöd. Jag är stolt över att kunna leda Oasmia vid denna viktiga tidpunkt i dess utveckling och jag är övertygad om att vi är väl positionerade för att påbörja nästa steg av innovation, tillväxt och värdeskapande för att gynna både patienter och aktieägare.
Dr. Francois Martelet, M.D., VD Oasmia

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Michael af Winklerfelt, CFO Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR).

[1] Siffror inom parantes visar utfall motsvarande period föregående räkenskapsår.
[2] Resultat per aktie har för jämförelseperioderna justerats för fondemissionselementet i den företrädesemission som genomförts under året.