00:44:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-04-15 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-28 Årsstämma 2022
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Oncopeptides är ett bioteknikbolag som utvecklar läkemedel för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin PDC-plattform för att ta fram peptidlänkade läkemedel som selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Bolaget har läkemedel för kommersialisering, och har flera läkemedelskandidater under utveckling. Oncopeptides huvudkontor ligger i Stockholm.
2024-05-30 08:45:00

Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides”) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att bolaget har beslutat om emission av teckningsoptioner för att uppfylla Oncopeptides skyldigheter under befintligt låneavtal med den Europeiska investeringsbanken (”EIB”).

Oncopeptides har en avtalsrättslig skyldighet att leverera teckningsoptioner till EIB vid utbetalning av ett lån enligt det förnyade låneavtal som ingicks med EIB den 25 november 2022 (”Låneavtalet”). Låneavtalet är indelat i tre trancher om 10 miljoner euro som vardera har en löptid om fem år. Oncopeptides har utnyttjat den första tranchen av Låneavtalet och levererat 1 273 154 teckningsoptioner till EIB. Enligt Låneavtalens villkor ska EIB ha rätt till en procentuell andel av Oncopeptides före och efter företrädesemissionen som avslutades den 3 maj 2024. Befintliga teckningsoptioner omräknas enligt villkoren för teckningsoptionerna och Oncopeptides har nu emitterat ytterligare 2 732 785 teckningsoptioner till bolaget självt och överlåtit 1 229 753 av dessa teckningsoptioner till EIB. De återstående teckningsoptionerna kommer att innehas av Oncopeptides och kan komma att överföras till EIB i samband med eventuell utbetalning av återstående trancher enligt Låneavtalet.

Styrelsen för Oncopeptides har emitterat teckningsoptionerna med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2023. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av teckningsoptioner till EIB i enlighet med villkoren för Låneavtalet. Teckningsoptionerna har en löptid om cirka 19 år och berättigar till teckning av nya stamaktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Vid fullt utnyttjande av samtliga nu emitterade 9 086 985 teckningsoptioner kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 1 009 665,05 kronor och antalet aktier med 9 086 985 stamaktier.