05:02:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-04-15 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-28 Årsstämma 2022
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Oncopeptides är ett bioteknikbolag som utvecklar läkemedel för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin PDC-plattform för att ta fram peptidlänkade läkemedel som selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Bolaget har läkemedel för kommersialisering, och har flera läkemedelskandidater under utveckling. Oncopeptides huvudkontor ligger i Stockholm.
2024-05-30 08:00:00

Stockholm – 30 maj 2024 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, har idag publicerat rapporten för det första kvartalet 2024.

”Säsongsinfluensa och vinterinfektioner har inneburit utmaningar, men i takt med att vi har utvecklat vår verksamhet i Europa, särskilt i Spanien och Tyskland och byggt ett nytt partnerskap i Mellanöstern och Nordafrika (MENA), står vi på en stark grund för att kunna växa i framtiden”, säger Sofia Heigis, vd för Oncopeptides. ”Jag ser fram emot de möjligheter som ligger framför oss när vi utökar vår räckvidd för att kunna nå fler patienter globalt”.

Finansiell översikt januari-mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,1 (1,1) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -65,7 (-72,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -67,7 (-71,0) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,75 (-0,79) SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 104,8 (253,9) MSEK

Väsentliga händelser januari-mars

 • Oncopeptides kommer beviljas en förlängning av nyckelpatent som säkerställer marknadsexklusivitet för melflufen, marknadsfört som Pepaxti, i Europa till 2037, en förlängning på fem år.
 • Oncopeptides får positiv rekommendation avseende Pepaxti från den spanska prismyndigheten.
 • Oncopeptides tar emot beslut från U.S. Food and Drug Administration som bekräftar tillbakadragande av Pepaxto från den amerikanska marknaden.
 • Pepaxti bibehåller hälsorelaterad livskvalitet visar OCEAN-studien, artikel publicerad i Haematologica.
 • Oncopeptides PORT-studie visar att perifer venös administrering av Pepaxti är lika säker som central venös administrering.
 • Oncopeptides genomför en fullt garanterad företrädesemission om 314 miljoner kronor för att nå lönsamhet under 2026.
 • Oncopeptides och Vector Pharma FZCO tillkännager samarbete för att erbjuda Pepaxti till patienter i Mellanöstern och Nordafrika.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Oncopeptides säkerställer nationell subvention för Pepaxti i Spanien.
 • Slutlig utfall av företrädesemissionen offentliggörs där 94 procent tecknas  av rätter och teckningsanmälningar och resterande 6 procent av garantiåtaganden. Emissionen uppgick till 314 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Oncopeptides presenterar nya data som belyser behandlingsfördelarna med Pepaxti i högriskpatienter med multipelt myelom vid COMy-kongressen.
 • Oncopeptides meddelar om att första patienter i Spanien får behandling med Pepaxti.

Koncernens siffror i sammandrag

 
(TSEK)
2024
jan-mar
2023
jan-mar
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Nettoomsättning5 0721 12435 2208 355
Varav återföring av returreserv USA--24 3307 795
Rörelseresultat-65 661-72 740-253 447-349 350
Resultat efter skatt-67 705-71 025-249 111-337 951
Resultat per aktie före/efter utspädning (kr)-0,75-0,79-2,76-4,11
Kassaflöde från den löpande verksamheten-67 362-88 997-279 493-420 509
Likvida medel vid periodens slut104 825253 904173 407344 515

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webbsändning och följande frågestund kl. 09:00 CET idag.

Presentationen kommer att ledas av vd Sofia Heigis, tillsammans med CFO Henrik Bergentoft. Sändningen kommer att hållas på engelska, och publiceras på www.oncopeptides.com/sv i anslutning till att webbsändningen startar.

Information för deltagare
Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.
https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q1-report-2024

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048825
 
Vd-ord

Redo för lansering i Spanien på rekordtid

Vi och många av våra konkurrenter upplevde en oförändrad eller minskad försäljning under det första kvartalet, men min tro på vår framtida tillväxtpotential står fast då vår europeiska försäljning motsvarade förväntningarna och uppgick till 5,1 MSEK trots en utmanande start på året. Säsongsinfluensa och vinterinfektioner har inneburit utmaningar, men i takt med att vi har utvecklat vår verksamhet i Europa, särskilt i Spanien och Tyskland och byggt ett nytt partnerskap i Mellanöstern och Nordafrika (MENA), står vi på en stark grund för att kunna växa i framtiden. Jag ser fram emot de möjligheter som ligger framför oss när vi utökar vår räckvidd för att kunna nå fler patienter globalt.

Vår europeiska försäljning landade i linje med våra förväntningar på 5,1 MSEK, jämförbart med Q4 2023. Enligt vår data har de flesta konkurrerande läkemedel i den sena linjen sett oförändrade eller till och med krympande försäljningssiffror under första kvartalet 2024, och jag är fortsatt övertygad om att vi kommer att kunna accelerera vår försäljning under 2024. Säsongsinfluensan och andra infektioner som är vanligare under vinterhalvåret försvårade tillfälligt möjligheten för patienter att få behandling i början av året.

Som vi kommunicerat förväntar vi oss en acceleration av försäljningen under 2024, där försäljningsstarten i Spanien och fortsatt tillväxt i Tyskland kommer att vara drivande faktorer. Dessutom ser vi fram emot försäljning utanför Europa som ett resultat av det aviserade partnerskapet för MENA-regionen. 

I Spanien har vi fått marknadstillträde snabbare än någon av våra konkurrenter, ett bevis på det stora medicinska behovet av vårt läkemedel, förmågan hos vårt team i Spanien samt den kliniska erfarenhet vi byggt där över 100 patienter och 16 sjukhus i landet varit delaktiga i utvecklingen av Pepaxti. Vi förväntar oss att försäljningen kommer igång på allvar efter sommaren, men vi har redan sett våra första beställningar av Pepaxti, bara några veckor efter att läkemedlet blev tillgängligt i landet den första maj. Teamet i Spanien, stödda av vårt huvudkontor i Stockholm, arbetar hårt med att säkerställa regional tillgång i viktiga regioner i Spanien, och jag ser fram emot att vi snart kan behandla fler patienter och fånga den potential vi ser för läkemedlet i Spanien.

I Tyskland, vår första lanseringsmarknad, ser vi ett fortsatt växande engagemang och kännedom bland läkare i landet, och vi fortsätter arbeta hårt för att etablera oss på en mycket splittrad marknad, som är särskilt tuff inom området sällsynta sjukdomar.

När det gäller MENA ser jag partnerskapet med Vector Pharma både som en möjlighet till försäljning i en region med potential, men också som början på en resa där vi kan dra nytta av World Orphan Drug Alliances utökade nätverk för att ge patienter över hela världen tillgång till Pepaxti. Genom att addera nya marknader till vår intäktsström kommer vi med tiden inte bara att öka vårt resultat utan också öka bredden och kontinuiteten i vår försäljning, något som kommer att minska beroendet av specifika marknader.

Utöver att säkerställa marknadstillträde i Spanien har vi också närmat oss tillträde på andra europeiska marknader. I Frankrike har vi tagit ytterligare ett steg för att få marknadstillträde samtidigt som vi fortsätter att utveckla Italien, Nederländerna, Irland och Norden som en del av vår andra lanseringsvåg. Dessa länder, tillsammans med de som vi redan har lanserat i, utgör mer än hälften av marknadspotentialen på 1,5 miljarder kronor i Europa.

Under februari meddelade vi också att vi förlänger ett viktigt patent som säkerställer marknadsexklusivitet för Pepaxti med ytterligare fem år, mellan 2032 och 2037. Även om det kan ses som långt in i framtiden innebär det att vi kommer att kunna sälja Pepaxti i ytterligare fem år vid eller nära toppförsäljningen, en betydande möjlighet för oss som företag och den långsiktiga aktieägaren.

Utöver kommersialiseringen av Pepaxti fortsatte vi under första kvartalet arbetet på våra med värdeskapare i nästa steg: utöver det tillkännagivna partnerskapet i MENA har vi fortsatt att utforska affärsutveckling i Kina och Japan och lagt till Sydkorea som en potentiell asiatisk marknad. Vi har också fortsatt att avancera våra pipeline-tillgångar med pågående val av läkemedelkandidat för vår SPiKE-plattform, och efter FDA-beslutet arbetar vi vidare med strategin för vår PDC-plattform. Vår tro på den framtida potentialen för dessa tillgångar är fortsatt stark.

I februari erhöll vi ett beslut från den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) som bekräftade att Pepaxto dras tillbaka från den amerikanska marknaden, vilket vi diskuterade i vår presentation av rapporten för det fjärde kvartalet 2023. Även om vi fortfarande inte håller med om FDA:s tolkning av våra data och beklagar att de inte är villiga att uppdatera den amerikanska indikationen för att återspegla vår målgrupp, har vi nu under en längre tid fokuserat vår verksamhet på kommersialiseringen i Europa. Mot bakgrund av att FDA-processen nu är avslutad kommer Jakob Lindberg att övergå till en ny roll som senior forskningsrådgivare på Oncopeptides.

Slutligen vill jag uttrycka min tacksamhet till våra aktieägare för att de stöttat Oncopeptides under vår nyligen genomförda företrädesemission. Det tillförda kapitalet kommer att stödja oss i alla de ansträngningar som jag beskrivit ovan, vilka kommer att föra oss till lönsamhet 2026. Jag vill också välkomna våra nya aktieägare till Oncopeptides.

Den 30 maj, 2024
Sofia Heigis, vd