15:19:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-04-15 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-28 Årsstämma 2022
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 X-dag ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Oncopeptides är ett bioteknikbolag som utvecklar läkemedel för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin PDC-plattform för att ta fram peptidlänkade läkemedel som selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Bolaget har läkemedel för kommersialisering, och har flera läkemedelskandidater under utveckling. Oncopeptides huvudkontor ligger i Stockholm.
2023-11-08 08:00:00

Stockholm – 8 november 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, har idag publicerat rapporten för tredje kvartalet 2023.

”Tre kvartal in på ännu ett högst transformativt år för Oncopeptides har vi framgångsrikt bockat av några av de viktigaste boxarna för att kunna säkerställa framtida framgång för vårt företag”, säger Sofia Heigis, vd på Oncopeptides. ”Det gläder mig att vi tredubblat antalet sålda vialer i Tyskland kvartal över kvartal, trots semesterperioden i det tredje kvartalet. Den positiva trenden fortsätter in i det fjärde kvartalet då antalet sålda vialer i Europa i oktober ensamt nästan når samma antal som under hela tredje kvartalet.”

Finansiell översikt juli-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,8 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -37,3 (-88,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -40,5 (-88,4) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,45 (-1,00) SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 233,6 (427,4) MSEK

Väsentliga händelser juli-september

 • I juli emottogs en formell begäran från Food and Drug Administration (FDA) att frivilligt dra tillbaka godkännandet av Pepaxto® i USA. Bolaget har beslutat att formellt överklaga beslutet.
 • Sofia Heigis utsedd till VD från den 7 augusti.
 • Henrik Bergentoft utsedd till CFO med tillträde under det fjärde kvartalet.
 • Information angående den formella begäran från FDA om att frivilligt dra tillbaka godkännandet av Pepaxto i USA har gjorts tillgänglig av FDA per den 25 augusti.
 • Två artiklar med resultat från studierna ANCHOR och LIGHTHOUSE publicerades i Haematologica per den 4 september.
 • CHMP ger positivt besked om typ II-variation för att utvidga den terapeutiska indikationen av Pepaxti baserat på resultat av OCEAN-studie den 14 september.
 • Framgångsrika prisförhandlingar för Pepaxti i Tyskland där subventionerat pris avtalats per 26 september.
 • Beslut den 28 september att avsluta process för typ II-variation för Pepaxti i syfte att optimera patientnytta och aktieägarvärde.

Koncernens siffror i sammandrag

 
(TSEK)
2023
jul-sep
2022
jul-sep
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
jan-dec
Nettoomsättning2 805-29 8837 7958 355
Rörelseresultat-37 297-88 852-172 467-248 803-349 350
Resultat efter skatt-40 543-88 439-167 900-246 853-337 951
Resultat per aktie före/efter utspädning (kr)-0,45-1,00-1,86-3,10-4,11
Kassaflöde från den löpande verksamheten-57 793-70 818-224 098-342 879-420 509
Likvida medel vid periodens slut233 595427 393233 595427 393344 515
FoU/rörelsekostnader, %15 %57 %36 %63 %61 %

 
Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webbsändning och följande frågestund den 8 november kl. 09:00 CET. Presentationen kommer att ledas av vd Sofia Heigis, tillsammans med CFO Holger Lembrér. Sändningen kommer att hållas på engelska, och publiceras på Oncopeptides hemsida – www.oncopeptides.com/sv – i anslutning till att webbsändningen startar.

Information för deltagare
Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. 
https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q3-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007314