09:37:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
Online Brands-koncernen driver online-butiken Trendcarpet som är en onlineåterförsäljare av klassiska och moderna mattor. Bolaget bedriver försäljning i hela Europa och riktar sig främst till privatmarknaden. Inom koncernen finns även en internationell e-handel för hattar under varumärket Hatshop samt juvelerarbutiken John Victorin i Varberg AB. Online Brands Nordic har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-12-09 Split OBAB 100:1
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-28 Årsstämma 2021
2021-05-26 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-24 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2016-05-19 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-21 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-26 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2014-02-20 Årsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-16 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2013-05-15 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-25 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Split OBAB 5:1
2011-10-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-10-26 Extra Bolagsstämma 2011
2011-08-24 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2011-05-05 Årsstämma 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-24 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-10 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-16 Ordinarie utdelning OBAB 0.00 SEK
2010-04-08 Årsstämma 2010
2010-02-15 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-09 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-24 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-30 Ordinarie utdelning OBAB 0.10 SEK
2009-03-27 Årsstämma 1
2022-01-14 16:45:00

Online Brands Nordic AB (publ) (”Online Brands” eller ”Bolaget”) har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av samtliga aktier i Bread & Boxers AB (”Bread & Boxers”) från Alexander Palmgren, Henrik Lindahl och Henrik Lundqvist.

Som tidigare kommunicerats uppgår den initiala köpeskillingen till 57,5 MSEK på skuld- och kassafri basis, varav 40 MSEK har erlagts kontant från befintlig kassa, och 17,5 MSEK genom betalning med revers som omedelbart har kvittats mot 607 638 aktier i Online Brands. Mot bakgrund av detta har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande, beslutat om en kvittningsemission om 607 638 aktier riktad till säljarna av Bread & Boxers. Teckningskursen i emissionen uppgick till 28,80 SEK per aktie och har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med säljarna och bedöms av styrelsen i Online Brands vara marknadsmässig.

Säljarna till Bread & Boxers har i samband med transaktionen åtagit sig att inte utan Online Brands tillåtelse avyttra de tecknade aktierna under en period om 12 månader från dagens datum.

Det registrerade aktiekapitalet i Online Brands kommer efter registrering av ovan kvittningsemission innebära att aktiekapitalet ökar från 97 192 376,69 SEK till cirka 100 240 876,15 SEK och antalet aktier ökar från 19 372 738 aktier till 19 980 376 aktier. Med beaktande av tidigare kommunicerade kvittningsemissioner som ännu inte genomförts innebär kvittningsemissionen till säljarna av Bread & Boxers att antalet utestående aktier ökar från 19 803 772 till 20 411 410 aktier och aktiekapitalet ökar från cirka 99 354 859,81 SEK till cirka 102 403 359,27 SEK, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 3 %.

Rådgivare

Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Online Brands i samband med förvärvet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Rönnberg, styrelseordförande i Online Brands Nordic AB
+46 (0)708 96 65 52
Denna information lämnades för offentliggörande den 2022-01-14, 16.45 CET.
Om Online Brands Nordic AB
Online Brands förvärvar, äger, och utvecklar e-handelsbolag i Norden. Online Brands driver online-butiken Trendcarpet som är en av Europas ledande återförsäljare av mattor. Bolaget är verksamt i 15 olika länder och riktar sig främst till privatmarknaden. Basen för verksamheten är i Göteborg. Inom koncernen ryms även en internationell e-handel för hattar under varumärket Hatshop samt juvelerarbutiken John Victorin i Varberg AB. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: info@mangold.se