07:55:08 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-10 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2024-05-10 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2020-05-13 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2020-05-04 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Årsstämma 1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-13 Årsstämma 1
2019-10-25 Årsstämma 1
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2019-05-07 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2019-05-06 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2018-05-04 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-04-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Extra Bolagsstämma 2017
2017-05-02 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2017-05-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-02 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-13 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-09 Årsstämma 2016
2016-05-02 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-30 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2016-04-30 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2015-04-30 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2015-04-29 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-11 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-18 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-12 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-22 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2013-04-22 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2013-04-19 Årsstämma 2013
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-12 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-04 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2012-05-04 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2012-05-03 Årsstämma 2012
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-14 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-31 Extra Bolagsstämma 2010
2011-05-05 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2011-05-05 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2011-05-04 Årsstämma 2011
2011-04-15 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-14 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-12 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-04 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2010-05-04 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2010-05-03 Årsstämma 2010
2010-04-22 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-12 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-14 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-07 X-dag ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2009-05-07 X-dag ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2009-05-06 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-06 Årsstämma 1
1998-04-23 Split ORTI A 1:2

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Ortivus är verksamt inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utvecklingen av mobila lösningar för sjukvården. Tjänsterna innefattar exempelvis övervaknings- och kommunikationslösningar som vidare används inom beslut- och stödsystem. Idag vidaresäljs lösningarna under flertalet varumärken med vardera affärsinriktning. Störst verksamhet innehas inom Norden, samt Europa. Ortivus etablerades under 1985 och har sitt huvudkontor i Danderyd.
2019-08-22 08:30:00

**APRIL – JUNI 2019

Nettoomsättningen uppgick till 11,8 (12,3) MSEK.

Rörelseresultatet rensat för engångskostnader uppgick till -2,0 (-4,5) MSEK. Rörelseresultatet inklusive engångskostnader uppgick till -4,6 (-4,5) MSEK.

EBITDA rensat för engångskostnader uppgick till -0,5 (-2,0) MSEK. EBITDA inklusive engångskostnader uppgick till -3,0 (-2,0) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -4,7 (-4,6) MSEK.

Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 (-0,15) SEK.

JANUARI – JUNI 2019

Nettoomsättningen uppgick till 23,3 (24,6) MSEK.

Rörelseresultatet rensat för engångskostnader uppgick till -5,1 (-8,2) MSEK. Rörelseresultatet inklusive engångskostnader uppgick till -10,4 (-8,2) MSEK.

EBITDA rensat för engångskostnader uppgick till -1,9 (-3,2) MSEK. EBITDA inklusive engångskostnader uppgick till -7,2 (-3,2) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -10,7 (-8,4) MSEK.

Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,32 (-0,27) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Riktad nyemission tillförde bolaget 15 MSEK före emissionskostnader.

Reidar Gårdebäck utsedd till ny VD för Ortivus.

Spark Group genomfört transformation av verksamheten.

Ortivus blivit del av E-hälsocentrum i Östersund.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Avtal om 2,7 MGBP med Nordirlands ambulansorganisation om patientjournaler undertecknat.

Ortivus och ST Engineering har muntligen kommit överens om leverans av MobiMed till Singapore.**

KONCERNEN I SAMMANDRAG

apr-jun 2019 apr-jun 2018 jan-jun 2019 jan-jun 2018 jan-dec 2018
Nettoomsättning, KSEK 11760 12331 23 340 24 599 52 199
Bruttomarginal 44% 40% 41% 42% 42%
Rörelseresultat, KSEK, exkl. engångskostnader -1 999 -4 540 -5 137 -8 180 -11 378
Rörelsemarginal, exkl. engångskostnader -17% -37% -22% -33% -22%
EBITDA, KSEK, exkl. engångskostnader -463 -2 046 -1 917 -3191 -3 412
(*) För underlag till siffrorna, se ”Definition avkoncernensnyckeltal”.

Kort om Ortivus

Ortivus är ett medicinteknikföretag som grundades 1985 utifrån kliniska kunskaper inom kardiologi. Bolaget har sitt huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm och är sedan 1998 etablerad genom eget dotterbolag i Storbritannien. Ortivus är idag en ledande leverantör av mobila digitala lösningar för prehospitala vårdgivare i Sverige och Storbritannien.

Genom den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen MobiMed, erbjuder Ortivus sina kunder MobiMed Monitorering – realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården – och MobiMed Journal – ett beslutsstödsystem för bland annat triagering* som kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa vårdsystem och mot externa patientsystem.

Ortivus lösningar är certifierade enligt tre ISO-standarder och är CE-märkta enligt Medical Device Directive, som är EU:s medicintekniska direktiv. Ortivus erbjuder sina kunder patientsäkra, användarvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem. Ortivus lösningar hjälper till att rädda liv och minskar lidande och används idag av mer än 5 000 ambulanssjukvårdare i över 1 700 akutfordon och hanterar över 100 000 patienter varje månad.

I Sverige är Ortivus representerat med Mobimed Monitorering i 13 av 21 sjukvårdsregioner varav sju regioner även använder MobiMed Journal. I Storbritannien är Ortivus representerat med MobiMed Journal i två ambulansorganisationer, varav den ena även använder MobiMed Monitorering. Under 2019 har även Nordirlands ambulansorganisation valt MobiMed Journal. Ortivus är etablerat i Norge sedan 2005, där Mobimed Monitorering finns vid två sjukhus i Osloområdet som tillsammans har cirka 80 enheter, varav hälften är utrustade med MobiMed Journal.

*En process för att sortera och prioritera patienter med utgångspunkt från symptom baserat på bl.a. vitalparametrar, såsom EKG och andningsfrekvens


VD har ordet

STÄRKT ORGANISATION FÖR NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER

Under första halvåret 2019 genomförde Ortivus två nyemissioner, en företrädesemission under perioden februari-mars som inbringade cirka nio miljoner kronor före emissionskostnader, och i maj genomfördes en riktad nyemission som inbringade cirka 15 miljoner kronor före emissionskostnader.

De medel som vi fått genom de båda emissionerna använder vi för att fortsätta att stärka Ortivus organisation. Detta för att vi fullt ut ska kunna dra nytta av de ökande affärsmöjligheterna som vi identifierat på nya och existerande marknader. Det är glädjande att vi från femte augusti har en ny VD. Vi håller dessutom på att förstärka organisationen genom ett antal rekryteringar. Vi har även investerat i verksamheten genom Spark Group, som under första halvåret förstärkt Ortivus organisation inom försäljning, produktledning och som också gått igenom våra operativa processer. Projektet avslutades enligt plan i slutet av juni. De satsningar och de förändringar som genomförts genom samarbetet med Spark har skapat förutsättningar för framtida tillväxt. De kostnader om 5,3 MSEK som samarbetet medfört ingår i resultatet för första halvåret.

Bolagets intäkter har varit lågt under kvartalet beroende på att inga större leveranser skett. Bolagets rörelseresultat landar på -4,6 MSEK. I dessa siffror ligger kostnaden för Spark Groups transformeringsarbete om 2,6 MSEK. Rensat för dessa kostnader av engångskaraktär blir rörelseresultatet -2,0 MSEK, vilket är drygt 1 MSEK bättre än årets första kvartal.

Som tidigare meddelats har Ortivus tilldelats upphandlingen av journalsystem för Northern Ireland Ambulance Service Trust, NIAS. Denna order av MobiMed Journal för hela Nordirlands ambulansverksamhet är mycket viktig för Ortivus då den förstärker verksamheten och närvaron i UK. Under kvartalet har det formella sexåriga kontraktet, värt 2,7 MGBP, förhandlats med NIAS för att signeras efter kvartalets utgång. Implementation beräknas ske under 2020.

Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande daterat 10 juli, har Ortivus och ST Engineerings elektroniksektor muntligen kommit överens om avtal gällande leverans av Ortivus MobiMed till akutvårdssystemet i Singapore. Det som återstår är ett formellt, skriftligt avtal mellan parterna, och är i skrivande stund inte klart då leveransen är komplex med många parter inblandade. Systemet är planerat att tas i drift 2020. I affären ingår totalt cirka 660 programvarulicenser och beräknat ordervärde uppgår till drygt 25 miljoner kronor över en sexårsperiod.

I Sverige tecknade vi ett avtal som innebär att vi blir en partner i E-Hälsocentrum i Östersund. Under rubriken E-Hälsocentrum samverkar Region Jämtland Härjedalen, ingående kommuner och näringsliv, för att tillsammans utveckla produkter och lösningar för framtidens vård. Vi har tidigare levererat journalsystemet för regionens ambulanssjukvård och deltagande i E-Hälsocentrums arbete passar oss mycket väl eftersom det adresserar just de utmaningar inom akutsjukvården som Ortivus fokuserar på. Regionen ligger dessutom i framkant när det gäller att utveckla och ta ny teknik i bruk.

Om jag tittar framåt så är det mycket som kommer att hända på marknaden under hösten. I Storbritannien går avtalen med våra två befintliga kunder ut vid årets slut och nya upphandlingar har inletts. I Norge har sjukvårdsregionen, Helse Sør-Øst, som är Norges största, begärt in anbud för journalsystem för sina cirka 350 ambulanser. I Norge har digitaliseringen av akutsjukvården hittills gått långsamt, men kan nu ta ett kraftfullt kliv framåt.

Den femte augusti tillträdde Reidar Gårdebäck som ny verkställande direktör för Ortivus, vilket innebär att jag återgått till min position som CFO och återigen fokuserar på att utveckla Ortivus finansiella verksamhet. De kommande åren blir spännande. Det finns stora möjligheter för Ortivus, på nya, såväl som befintliga, marknader och jag ser fram emot att vara med på den fortsatta resan.

Jag vill tacka för det stöd jag haft under det gångna året och det förtroende som styrelsen visat. Jag hälsar Reidar Gårdebäck välkommen som VD för Ortivus.

Reidar som tillträtt som VD efter denna kvartalsrapport säger bland annat följande om Ortivus. ”Jag har arbetat med Ortivus via Spark Group under första halvåret 2019 och har genom detta arbete fått en mycket ingående och bra bild av verksamheten samt marknaden. Det finns utmaningar men också en stor potential genom kundernas efterfrågan på lösningar för deras verksamhet. Ortivus lösningar har den kvalitet och funktionalitet som efterfrågas och är en del av framtidens sjukvårdslösningar där alltmer vård behöver ges utanför sjukhusen samt bli en integrerad del av övriga vårdsystem. I detta sammanhang fyller Ortivus produkter och lösningar en viktig roll. Sammantaget gör detta att jag med spänning ser fram emot det fortsatta arbetet att expandera verksamheten med fokus på lönsamhet.”

Danderyd 22 augusti 2019
Lars Höst
Tillförordnad verkställande direktör (27 augusti 2018 – 4 augusti 2019)Resultat och finansiell ställning
KONCERNEN APRIL JUNI 2019
Nettoomsättning
Intäkter per land/region och intäktsström redovisas i nedanstående tabell.

Resultat

 • Bruttoresultatet uppgick till 5,1 (4,9) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 44 (40) %.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 9,9 (9,8) MSEK. I rörelsekostnaderna ingår konsultkostnad för Spark Group om 2,6 MSEK, vilket anses vara kostnader av engångskaraktär.
 • Rörelseresultatet rensat för engångskostnader uppgick till -2,0 (-4,5) MSEK. Rörelseresultatet inklusive engångskostnader uppgick till -4,6 (-4,5) MSEK.
 • EBITDA rensat för engångskostnader uppgick till -0,5 (-2,0) MSEK. EBITDA inklusive engångskostnader uppgick till -3,0 (-2,0) MSEK.
 • Koncernens finansnetto uppgick till -0,2 (-0,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,7 (-4,6) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,13 (-0,15) SEK.

Kassaflöde
Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till 4,0 (0,5) MSEK. Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde om -6,8 (0,1) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,0 (-0,3) MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde om 10,9 (0,7) MSEK.

Anläggningstillgångar
Koncernens immateriella tillgångar består huvudsakligen av aktiverade utgifter för MobiMed Journal. Utgifterna för både CoroNet och MobiMed Monitorering är helt avskrivna.

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 0,2 (1,4) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,1) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 1,3 (1,1) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,2) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet
Balansomslutningen för koncernen uppgick till 36,5 (31,3) MSEK. Eget kapital för koncernen uppgick till 13,9 (7,2) MSEK.

Per den 30 juni 2019 uppgick koncernens långfristiga skulder till 1,9 (1,0) MSEK, som består av låneskuld till Almi 0,6 (1,0) samt långfristiga skulder avseende nyttjanderättstillgångar enligt IFRS16 1,3 (0,0) MSEK. Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 20,8 (23,1) MSEK som bland annat består av utnyttjad checkräkningskredit om 0,0 (7,8) MSEK, låneskuld till Danske Bank 7,0 (0,0) MSEK, låneskuld till Almi om 1,2 (1,4) MSEK samt skuld avseende nyttjanderättstillgångar enligt IFRS16 om 1,1 (0,0) MSEK.

Per den 30 juni 2019 uppgick koncernens likvida medel till 11,5 (3,5 inklusive ej nyttjad checkkredit) MSEK. Därtill har koncernen ett outnyttjat lånelöfte från Ponderus Invest AB om 6,0 MSEK, som gäller till och med den 31 december 2019.

Inga underskottsavdrag finns aktiverade i koncernen eller bolagen. Underskottsavdragen uppgick den 31 december 2019 till 384,6 (368,6) MSEK.

Styrelsen bedömer löpande koncernens kort- och långsiktiga likviditetsbehov för fortsatt drift och utveckling av verksamheten utifrån den strategiska inriktning som beslutats. Tillväxt inom existerande produkt- och marknadssegment ger Ortivus stora möjligheter att växa under kommande år. Styrelsen gör bedömningen att finansieringen är tillfredsställande för bolaget.

MODERBOLAGET APRIL JUNI 2019
Nettoomsättning och resultat

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,7 (8,8) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 5,5 (4,7) MSEK.
 • Rörelseresultat uppgick till -3,9 (-4,3) MSEK.

Anläggningstillgångar
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 0,2 (1,4) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,1) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,2 (0,2) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,0) MSEK.

Eget kapital
Per 30 juni 2019 uppgick moderbolagets eget kapital till 19,5 (10,5) MSEK och vid årets början till 6,4 (19,5) MSEK.

KONCERNEN JANUARI – JUNI 2019
Nettoomsättning
Intäkter per land/region och intäktsström redovisas i nedanstående tabell.

Resultat

 • Bruttoresultatet uppgick till 9,6 (10,4) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 41 (42) %.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 20,5 (19,3) MSEK. I rörelsekostnaderna ingår konsultkostnad för Spark Group om 5,3 MSEK, vilket anses vara kostnader av engångskaraktär.
 • Rörelseresultatet rensat för engångskostnader uppgick till -5,1 (-8,2) MSEK. Rörelseresultatet inklusive engångskostnader uppgick till -10,4 (-8,2) MSEK.
 • EBITDA rensat för engångskostnader uppgick till -1,9 (-3,2) MSEK. EBITDA inklusive engångskostnader uppgick till -7,2 (-3,2) MSEK.
 • Koncernens finansnetto uppgick till -0,3 (-0,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,7 (-8,4) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,32 (-0,27) SEK.

Kassaflöde
Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till 8,2 (-0,4) MSEK. Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde om -8,9 (-0,2) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3,5 (-0,4) MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde om 20,6 (0,1) MSEK.

Anläggningstillgångar
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 0,6 (2,9) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,2 (0,1) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 2,6 (2,1) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 3,3 (0,2) MSEK, varav 3,1 avser aktivering enligt IFRS16.

MODERBOLAGET JANUARI – JUNI 2019
Nettoomsättning och resultat

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,7 (17,0) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 10,0 (9,0) MSEK.
 • Rörelseresultat uppgick till -9,0 (-8,8) MSEK.

Anläggningstillgångar
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 0,6 (2,9) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,2 (0,1) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,3 (0,3) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,1) MSEK.

Övrig information
KONCERNEN
Koncernen består av moderbolaget Ortivus AB (publ), org.nr. 556259–1205, samt dotterbolagen Ortivus UK Ltd, org.nr. 03558696, Elementanalys Analytica AB (vilande), org.nr. 556265–4771, Cardiological Decision Support Uppsala AB (vilande), org.nr. 556593–0707 samt Biohome AB (vilande), org.nr. 556364–0464. Samtliga dotterbolag är helägda.


Ortivus AB
Box 713
Svärdvägen 19
182 33 Danderyd
Sverige

Telefon: + 46 8 446 45 00
Telefax: + 46 8 446 45 19
E-post: info@ortivus.com
www.ortivus.se

MEDARBETARE
Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 18 (20) personer.


TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Ortivus har ett outnyttjat lånelöfte från Ponderus Invest AB om 6,0 MSEK, som gäller till och med den 31 december 2019. Bolaget har utnyttjat delar av lånelöftet under perioden, samt full återbetalning har skett under perioden. Räntekostnad under perioden april till juni 2019 uppgick till 10 KSEK. För övrigt har bolaget per den 30 juni 2019 inga transaktioner med närstående, utöver ersättning till ledning och styrelse.


VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Ortivus är genom sin verksamhet exponerad för många typer av risker. Riskhantering är en del av lednings-ansvaret och bolaget har en policy och process för riskhanteringen som primärt fokuserar på fyra typer av risker; finansiella, operativa, legala/regulatoriska samt landsrisker. Bland annat har bolaget säkrat det beräknade valutanettoflödet fram till december 2019. Styrelsens arbete med riskfrågor framgår av Bolagsstyrningsrapporten i bolagets årsredovisning för 2018, där en mer detaljerad beskrivning av de finansiella riskerna finns angivna i not 24.


AKTIEN
Ortivus A- och B-aktier är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista Totalt finns 36,8 miljoner aktier fördelade på 1,7 miljoner A-aktier och 35,2 miljoner B-aktier. En aktie av serie A berättigar till tio röster och en aktie av serie B berättigar till en röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Bolagets marknadsvärde vid utgången av perioden uppgick till 95,8 (65,0) MSEK.


REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kap, Delårsrapport. Samma redovisningsprinciper och beräknings-grunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats, bortsett från IFRS16, se nedan.
IFRS 9 Finansiella instrument har ersatt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering från och med 1 januari 2018. IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder och inför nya regler för säkringsredovisning. Övergången har inte inneburit någon förändring av bolagets redovisningsprinciper bortsett från klassificering av finansiella tillgångar. Detta har dock inte inneburit någon kvantitativ effekt. Bolaget har valt att fortsatt tillämpa kraven på säkringsredovisning enligt IAS 39.
IFRS 16 Leasingavtal trädde i kraft den 1 januari 2019 och kräver att leasetagare redovisar tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med undantag för avtal som är kortare än 12 månader och avser kontrakt av mindre värde. Standarden ersätter IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar. Innebörden är att distinktionen mellan ett operationellt leasingavtal respektive ett finansiellt leasingavtal tas bort och ersätts med ett synsätt om nyttjanderätt respektive åtagande att reglera löpande betalningar till leasegivare.
Bolaget har genomfört utvärdering av effekterna av IFRS 16, som avser främst avtal om lokalhyra. Bolaget har valt förenklad övergångsmetod och detta har inte fått någon effekt på bolagets eget kapital. Jämförelsetal för 2018 har inte beräknats om.
När IFRS 16 tillämpas för första gången, använder koncernen följande praktiska lösningar och undantag som tillåts i standarden. Operationella leasingavtal med en kvarvarande leasingperiod på mindre än 12 månader per 1 januari 2019 har redovisats som korttidsleasingavtal.
För de leasingavtal som klassificeras såsom leasingavtal enligt IFRS16, värderas den hyrda tillgången till det lägsta av verkligt värde och nuvärdet av framtida leasingbetalningar. På samma gång redovisas en skuld som motsvarar framtida hyreskostnader. Tillgången skrivs av i enlighet med den redovisningsprincip som gäller för respektive tillgångstyp. Hyresbetalningarna redovisas mot leasingskulden.
Bolagets framtida åtaganden avseende operationella leasingavtal per 2018-12-31 uppgick till 3,7 MSEK. Skuld enligt IFRS16, per 1 januari 2019, uppgick till 2,9 MSEK. Skillnaden mellan dessa båda, om
-0,8 MSEK, består av:

 • diskonteringseffekt -0,2 MSEK
 • korttidsleasingavtal -0,4 MSEK
 • avgifter betalda per bokslutsdatum -0,2 MSEK.

Nyttjanderättstillgångar per 1 januari 2019 uppgick till ett värde av 3,1 MSEK. Skillnad mellan tillgång och skuld om 0,2 MSEK är hänförlig till förutbetalda leasingkostnader.

För helåret 2019 beräknas effekten på EBITDA vara positiv om 1,1 MSEK. Avskrivningar och räntekostnader beräknas uppgå till 1,1 MSEK respektive 0,1 MSEK. Påverkan på nettoresultatet beräknas vara -0,1 MSEK. Detta förutsatt att inga nya leasingavtal tillkommer.
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. IFRS 15 bygger på principen att intäkter redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten – en princip som ersätter den tidigare principen att intäkter redovisas när risker och förmåner övergått till köparen.
Koncernen betraktar de båda produkterna CoroNet och MobiMed som en grupp likartade produkter. Övriga produkter är ej väsentliga att följa i eget segment. Koncernen har därför beslutat att följa samtliga produkter som en enhet. Koncernen har tillsvidare därför enbart ett segment som i sin helhet återspeglas i koncernens finansiella rapporter. Bolagets intäkter fördelas enligt nedan:
Försäljning av varor
Intäkter för försäljning av varor redovisas vid tidpunkten då företagets prestationsåtagande anses vara uppfyllt. Denna tidpunkt infaller när väsentliga risker som är förknippade med varornas ägande överförts till köparen, i normalfallet när kunden fått varan i sin besittning. Här ingår försäljning av hårdvara, vilket bland annat består av bolagets egenutvecklade mätenhet samt datorer för mätenheten och/eller journalsystemet.
Försäljning av mjukvara
Intäkter för försäljning av mjukvara sker på olika sätt:

 • Licens med avseende på nyttjanderätt, där intäkten redovisas vid tidpunkten då kunden har tillgång till systemet.
 • Licensavtal med avseende på rätt till uppgraderingar, där intäkten redovisas linjärt över avtalets löptid.
 • Kundspecifik utveckling av MobiMed-systemet, där intäkten redovisas vid tidpunkten då kunden har tillgång till systemet.
 • Integrationer mot andra sjukvårdssystem, där intäkten redovisas vid tidpunkten då kunden har tillgång till systemet.

Systemabonnemang
Ortivus tillhandahåller systemabonnemang, s k Managed Service, där intäkten redovisas linjärt över kontraktets löptid.
Tjänsteuppdrag
Intäkter för försäljning av tjänsteuppdrag sker på olika sätt:

 • Serviceavtal där intäkterna är avtalsbundna, och redovisas linjärt över avtalets löptid.
 • Löpande service för kunder som inte har serviceavtal, där intäkten redovisas vid tidpunkten för utförd service.
 • Installation, utbildning och projektledning där intäkten redovisas vid tidpunkten för utförd tjänsteleverans.

Övriga nya eller ändrade IFRS, inklusive uttalanden, bedöms inte få någon effekt på koncernens redovisning.


ALTERNATIVA NYCKELTAL
Ortivus tillämpar europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA:s) riktlinjer för så kallad alternative performance measures (APM). Ett APM är ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. Bolaget redovisar ett antal alternativa nyckeltal i rapporten vars definition framgår i avsnittet ”Definition av koncernens nyckeltal”.


FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter, vilket kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåt-blickande uttalanden endast den dag de framförs och Ortivus åtar sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser. Ortivus lämnar inga prognoser.


REVISION
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Danderyd den 22 augusti 2019
Ortivus AB (publ)

Anders Paulsson                      Peter Edwall Anna                     Klevby Dalgaard
Styrelsens ordförande         Styrelseledamot                          Styrelseledamot

Sara Lei                                          Reidar Gårdebäck
Styrelseledamot                      Verkställande direktör

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER
Delårsrapport för perioden januari – september 2019 publiceras kl. 08:30 den 25 oktober 2019.
Bokslutskommuniké för helåret 2019 publiceras kl. 08:30 den 13 februari 2020.
Årsredovisning för 2019 publiceras den 19 mars 2020.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Reidar Gårdebäck, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e‑post: reidar.gardeback@ortivus.com
Lars Höst, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e‑post: lars.host@ortivus.com

Besök gärna www.ortivus.se.

KONCERNENS RAPPORTER

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTATET

Belopp i KSEK apr-jun 2019 apr-mar 2018 jan-jun 2019 jan-jun 2018 jan-dec 2018
Nettoomsättning 11 760 12 331 23 340 24 599 52 199
Kostnad för sålda varor och tjänster -6 640 -7 445 -13 760 -14 232 -30 151
Bruttoresultat 5 120 4 886 9 580 10 367 22 048
226 406 542 781 1 744
Försäljningskostnader -3 199 -4 024 -6 712 -7 888 -16 169
Administrationskostnader -4 571 -1 955 -8 902 -4 115 -8 495
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 992 -3 381 -4 234 -6 414 -10 761
Övriga rörelsekostnader -156 -472 -683 -911 -1 310
Rörelseresultat -4 571 -4 540 -10 409 -8 180 -12 943
Finansnetto -150 -107 -340 -243 -448
Resultat före skatt -4 721 -4 647 -10 749 -8 423 -13 391
Aktuell skatt 0 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0
Resultat efter skatt -4 721 -4 647 -10 749 -8 423 -13 391
Övrigt totalresultat
Poster som kan omföras till periodens resultat
Omräkningsdifferenser -60 -1 53 68 17
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -60 -1 53 68 17
Periodens totalresultat -4 782 -4 648 -10 696 -8 355 -13 374
Resultat efter skatt hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -4 721 -4 647 -10 749 -8 423 -13 391
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -4 782 -4 648 -10 696 -8 355 -13 374

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 188 9 064 8 586
Materiella anläggningstillgångar 4 998 6 433 4 353
Summa anläggningstillgångar 13 187 15 497 12 939
Omsättningstillgångar
Varulager 4 791 3 034 3 942
Kortfristiga fordringar 6 995 11 486 7 457
Kassa och bank 11 549 1 278 3 359
Summa omsättningstillgångar 23 335 15 798 14 758
Summa tillgångar 36 521 31 295 27 697
Eget kapital 13 889 7 200 2 181
Långfristiga skulder (*) 1 866 952 595
Kortfristiga skulder (**) 20 767 23 143 24 921
Summa eget kapital och skulder 36 521 31 295 27 697
(*) Varav 1 270 skulder avseende nyttjanderättstillgångar enligt IFRS16.
(**) Varav 1 121 skulder avseende nyttjanderättstillgångar enligt IFRS16.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Ingående balans (*) 2 181 15 555 15 555
Summa totalresultat för perioden -10 696 -8 355 -13 374
Pågående nyemission med avdrag för emissionskostnader* 14 122 0 0
Ökning aktiekapital, registreradnyemission 1982 0 0
Ökning överkursfond med avdrag för emissionskostnader 6 300 0 0
Utgående balans 13 889 7 200 2 181

*) Av pågående nyemission avser 2 625 kkr ökning aktiekapital

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK
apr-jun 2019 apr-jun 2018 jan-jun 2019 jan-jun 2018 jan-dec 2018
Resultat före skatt -4 721 -4 647 -10 749 -8 423 -13 391
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 478 2607 3 535 5 320 8 248
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -3 591 2 121 -1 658 2 907 4 633
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 835 81 —8 871 -196 -510
Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 -280 -3 495 -361 -818
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 859 712 20 556 134 2 985
Periodens kassaflöde 4 009 513 8 190 -423 1 657

KONCERNENS STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Belopp i KSEK 2019-06-30 2018-06-30
Ställda säkerheter 20 000 20 000
Eventualförpliktelser 0 0

Bolaget har ställt generell säkerhet för sina förpliktelser gentemot Danske Bank genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK. Bolaget har ställt säkerhet för lån från Almi genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK (andrahandspantsättning med bästa rätt för Danske Bank) och 5 000 000 SEK i inomläget 20 000 000 SEK.

MODERBOLAGETS RAPPORTER

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK apr-jun 2019 apr-jun 2018 jan-jun 2019 jan-jun 2018 jan-dec 2018
Nettoomsättning 8 687 8 762 16 690 17 045 37 622
Kostnad för sålda varor och tjänster -3 177 -4 012 -6 649 -8 032 -16 855
Bruttoresultat 5 510 4 750 10 041 9 013 20 767
226 407 542 781 1 505
Försäljningskostnader -3 010 -3 708 -5 978 -7 481 -14 813
Administrationskostnader -4 477 -1 868 -8 732 -3 820 -8 027
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 992 -3 381 -4 234 -6 414 -10 761
Övriga rörelsekostnader -156 -461 -683 -900 -1 308
Rörelseresultat -3 899 -4 261 -9 044 -8 821 -12 637
Finansnetto -118 -98 -273 -187 -392
Resultat före skatt -4 017 -4359 -9 317 -9 008 -13 029
Aktuell skatt 0 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0
Resultat efter skatt -4 017 -4359 -9 317 -9 008 -13 029

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat.

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8188 9 064 8 586
Materiella anläggningstillgångar 472 1065 762
Andelar i koncernföretag 9 574 9 574 9 574
Summa anläggningstillgångar 18 234 19 703 18 922
Omsättningstillgångar
Varulager 3 895 2 540 3 347
Kortfristiga fordringar 5 604 9 400 5 440
Kassa och bank 8 934 97 2 897
Summa omsättningstillgångar 18 433 12 037 11 684
Summa tillgångar 36 667 31 740 30 606
Eget kapital 19 530 10 464 6 443
Avsättningar 0 8 0
Långfristiga skulder 595 952 595
Kortfristiga skulder 16 542 20 316 23 568
Summa eget kapital och skulder 36 667 31 740 30 606

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Ingående balans (*) 6 443 19 472 19 472
Summa totalresultat för perioden -9 317 -9 008 -13 029
Pågående nyemission med avdrag för emissionskostnader* 14 122 0 0
Ökning aktiekapital, registreradnyemission 1 982 0 0
Ökning överkursfond med avdrag för emissionskostnader 6 300 0 0
Utgående balans 19 530 10 464 6 443

*) Av pågående nyemission avser 2 625 kkr ökning aktiekapital

MODERBOLAGETS STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Belopp i KSEK 2019-06-30 2018-06-30
Ställda säkerheter 20 000 20 000
Eventualförpliktelser 0 0

Bolaget har ställt generell säkerhet för sina förpliktelser gentemot Danske Bank genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK. Bolaget har ställt säkerhet för lån från Almi genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK (andrahandspantsättning med bästa rätt för Danske Bank) och 5 000 000 SEK i inomläget 20 000 000 SEK. Moderbolaget är garantor för Ortivus UK Ltd i leveransavtalen för affären i Storbritannien.

DEFINITION AV KONCERNENS NYCKELTAL
Bruttomarginal
Bruttoresultat i procent av nettoomsättning. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

Rörelsemarginal, exkl. engångskostnader
Rörelseresultat, justerad för engångskostnader, i procent av nettoomsättning. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

apr-jun 2019 apr-jun 2018 jan-jun 2019 jan-jun 2018 jan-dec 2018
Belopp i KSEK
Rörelseresultat -4 571 -4 540 -10 409 -8 180 -12 943
Engångskostnader 2572 0 5 272 0 1 565
Rörelseresultat, exkl. engångskostnader -1 999 -4 540 -5 137 -8 180 -11 378
Nettoomsättning 11 760 12 331 23 340 24 599 52 199
Rörelsemarginal, exkl. engångskostnader -17% -37% -22% -33% -22%

EBITDA
Rörelseresultat före räntenetto, skatt, avskrivning av materiella anläggningstillgångar, såsom installerad hårdvara hos kund som ägs av Ortivus, samt avskrivning av immateriella anläggningstillgångar, såsom aktiverade utvecklingskostnader. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

apr-jun 2019 apr-jun 2018 jan-jun 2019 jan-jun 2018 jan-dec 2018
Belopp i KSEK
Resultat före skatt -4 721 -4 647 -10 749 -8 423 -13 391
Finansnetto 150 107 340 243 448
Avskrivningar 1536 2494 3 220 4 989 7 966
EBITDA -3 035 -2 046 -7 189 -3 191 -4 977

EBITDA, exkl. engångskostnader
Rörelseresultat exkl engångskostnader före räntenetto, skatt, avskrivning av materiella anläggningstillgångar, såsom installerad hårdvara hos kund som ägs av Ortivus, samt avskrivning av immateriella anläggningstillgångar, såsom aktiverade utvecklingskostnader. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

apr-jun 2019 apr-jun 2018 jan-jun 2019 jan-jun 2018 jan-dec 2018
Belopp i KSEK
Resultat före skatt -4 721 -4 647 -10 749 -8 423 -13 391
Engångskostnader 2 572 0 5 272 0 1 565
Finansnetto 150 107 340 243 448
Avskrivningar 1 536 2 494 3 220 4 989 7 966
EBITDA, exkl. engångskostnader -463 -2 046 -1 917 -3 191 -3 412

Resultat per aktie
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden. Omräkning har skett av historiskt genomsnittligt antal aktier med hänsyn till fondemissionselementet. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse till historisk utdelning per aktie.

apr-jun 2019 apr-jun 2018 jan-jun 2019 jan-jun 2018 jan-dec 2018
Belopp i KSEK
Resultat efter skatt -4 721 -4 647 -10 749 -8 423 -13 391
Genomsnittliga antal aktier för perioden 36 791 31 145 34 105 31 145 31 145
Resultat per aktie i SEK -0,13 -0,15 -0,32 -0,27 -0,43

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare skall kunna skapa sig en bild av Bolagets kapitalstruktur.


Skuldsättningsgrad
Totala skulder dividerat med eget kapital. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets skulder.


Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

Belopp i KSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 2017-12-31
Eget kapital vi periodens slut / 13 889 7 200 2 181 15 555
Antal aktier vid periodens slut 36 807 31 145 31 145 31 145
Eget kapital per aktie i SEK 0,38 0,23 0,07 0,50