12:07:52 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Ortivus är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom utvecklingen av mobila lösningar för sjukvården. Tjänsterna innefattar övervaknings- och kommunikationslösningar som används inom sjukhusens beslutsstödssystem. Idag går lösningarna under varumärkena MobiMed Smart och Coronet, tjänster som behandlar dokumentation och övervakning. Störst verksamhet innehas inom Norden, samt Europa och USA. Ortivus etablerades 1985 och har sitt huvudkontor i Danderyd.

Kalender

2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2020-05-13 Ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2020-05-04 Årsstämma 2019
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-18 Årsstämma
2020-02-13 Årsstämma
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Årsstämma
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2019-05-07 Ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2019-05-06 Årsstämma 2018
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2018-05-04 Ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2018-05-03 Årsstämma 2017
2018-04-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Extra Bolagsstämma 2017
2017-05-02 Ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2017-05-02 Ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2017-05-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Årsstämma 2016
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-13 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-09 Årsstämma 2015
2016-05-02 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-30 Ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2016-04-30 Ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2015-04-30 Ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-29 Årsstämma 2014
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-11 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2014-04-30 Ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-29 Årsstämma 2013
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-18 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-12 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-22 Ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2013-04-22 Ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2013-04-19 Årsstämma 2012
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-12 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-04 Ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2012-05-04 Ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2012-05-03 Årsstämma 2011
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-14 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-31 Extra Bolagsstämma 2010
2011-05-05 Ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2011-05-05 Ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2011-05-04 Årsstämma 2010
2011-04-15 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-14 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-12 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-04 Ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2010-05-04 Ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2010-05-03 Årsstämma 2009
2010-04-22 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-12 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-14 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-07 Ordinarie utdelning ORTI B 0.00 SEK
2009-05-07 Ordinarie utdelning ORTI A 0.00 SEK
2009-05-06 Årsstämma
2009-05-06 Kvartalsrapport 2009-Q1
1998-04-23 Split ORTI A 1:2
2020-04-23 08:30:00

Omsättningsökning på 74% jämfört med föregående års första kvartal

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – MARS 2020

  • South Central Ambulance Trust i England tilldelar Ortivus femårigt kontrakt beträffande leverans av journalsystem.
  • South West Ambulance Trust i England tecknar kontrakt med Ortivus efter tidigare tilldelning i september 2019. 
  • Region Jämtland utökar sin satsning avseende digital distansvård för ytterligare åtta kommuner.
  • Ortivus leverar ett stort antal övervakningsenheter i samband med utbyggnad av vårdplatser relaterade till Covid-19.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Ortivus tecknar efter tidigare tilldelning femårigt kontrakt med South Central Ambulance Trust i England för leverans av elektronisk patientjournal.

 
JANUARI – MARS 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 20,2 (11,6) MSEK.
  • Rörelseresultatet rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 1,1 (-3,1) MSEK. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1,1 (-5,8) MSEK.
  • EBITDA rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 1,8 MSEK (-1,7). EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1,8 (-4,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 (-6,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,19) SEK.
 
KONCERNEN I SAMMANDRAG
 
jan-mar
2020
jan-mar
2019
jan-dec
2019
Nettoomsättning, KSEK20 16111 58050 848
Bruttomarginal44%39%41%
Rörelseresultat, KSEK, exkl. jämförelsestörande poster1 112-3 138-10 197
Rörelsemarginal, exkl. jämförelsestörande poster6%-27%-20%
EBITDA, KSEK, exkl. jämförelsestörande poster1 775-1 717-3 271