04:42:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2023-01-20 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-01 Ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2022-06-30 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-14 Ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-12 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-06-29 Ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2017-05-08 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-16 Ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2016-06-15 Årsstämma 2016
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-17 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2015-05-21 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-28 Ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2014-05-27 Årsstämma 2014
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Ortoma är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar operationssystem för implantatbehandling. Tekniken baseras på 3D modeller och används huvudsakligen för att planera och positionera implantat som exempelvis höftleds-, knäleds – samt ryggkirurgi. Produkterna används bland ortopeder och i olika operationer. En stor del av verksamheten utgår ifrån forskning och utveckling inom arbetsområdet. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-05-24 13:39:00

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att pilotperioden för den kliniska utvärderingen av OTS™ Hip i Japan är avslutad. Pilotperioden var ett led i det avtal som Ortoma ingick med Johnson & Johnson K.K. i december 2021 avseende lansering av Ortomas unika lösning för AI-assisterad ortopedisk kirurgi av höftledsimplantat på den japanska marknaden. Pilotperiodens avslut medför att Ortoma erhåller en engångsavgift om 2 miljoner dollar från Johnson & Johnson K.K. för de exklusiva distributionsrättigheterna av OTS™ Hip i Japan. Nu kommer Ortoma tillsammans med kunden att arbeta för en bred marknadslansering och distribution av OTS™ Hip i Japan.

Ortoma tecknade i december 2021 ett avtal med Johnson & Johnson K.K. för exklusiva distributionsrättigheter av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi i Japan. I avtalet inkluderades en pilotperiod där Johnson & Johnson K.K. skulle utvärdera produkterna kliniskt innan lansering på den japanska marknaden. Utvärderingen genomfördes efter att Ortoma erhöll nödvändiga regulatoriska godkännanden för OTS™-produkterna. Pilotperioden har avslutats med goda resultat och Ortoma erhåller 2 miljoner dollar som engångsavgift för de exklusiva distributionsrättigheter av OTS™ Hip som Johnson & Johnson K.K. tilldelas i Japan. Nu inleder Ortoma tillsammans med kunden arbetet för en bred marknadslansering och distribution av OTS™ Hip i Japan.

Intäkterna vid distribution av produkterna kommer att vara en kombination av intäkter från försäljning av systemhårdvara, årliga återkommande licensintäkter per system för mjukvara samt försäljning av förbrukningsvaror per operation. Ortoma kommer att ansvara för service av OTS™ Hip i Japan via en lokal tredjepartsorganisation.

”Godkännandet för pilotperioden, marknadslanseringen i Japan och betalningen på 2 miljoner dollar är ett bevis för Ortoma på att vår produkt uppfyller de höga krav som ställs på den strategiskt viktiga japanska marknaden. Detta är en betydande milstolpe för Ortoma och vi är övertygade om att vår produkt kommer att skapa stort värde för kirurger och vara till betydande nytta för patienter som behöver höftledsproteser. Vi är glada över det strategiska samarbetet ser fram emot att se Ortomas unika lösning distribueras på den japanska marknaden. Ortoma tar nu ytterligare steg i sin kommersialisering.”, kommenterar VD Linus Byström.

Mer om avtalet
Avtalet inkluderar de kommersiella villkoren för de exklusiva distributionsrättigheterna i Japan för OTS™ Hip som inkluderar produkterna OTS™ Hip Plan och OTS™ Hip Guide. Avtalet gäller inledningsvis för en period av sju år. Johnson & Johnson K.K. och andra dotterbolag inom koncernen har rätt att förhandla utvidgning av det strategiska partnerskapet till andra kirurgiska områden i Japan såväl som till andra globala marknader.

Johnson & Johnson K.K. är en del av Johnson & Johnson bolagsfamilj och distribuerar enligt överenskommelse höftledsimplantat som tillverkas av DePuy Synthes, Johnson & Johnsons ortopedibolag.

Ortoma – Improved Performance