01:46:06 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2023-01-20 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-01 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2022-06-30 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-12 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-06-29 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2017-05-08 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-16 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2016-06-15 Årsstämma 2016
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-17 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2015-05-21 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-28 X-dag ordinarie utdelning ORT B 0.00 SEK
2014-05-27 Årsstämma 2014
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Ortoma är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar operationssystem för implantatbehandling. Tekniken baseras på 3D modeller och används huvudsakligen för att planera och positionera implantat som exempelvis höftleds-, knäleds – samt ryggkirurgi. Produkterna används bland ortopeder och i olika operationer. En stor del av verksamheten utgår ifrån forskning och utveckling inom arbetsområdet. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-05-23 14:41:00

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget har uppnått ytterligare acceptanskriterier och erhåller därmed en milstolpsersättning om 1 507 500 amerikanska dollar inom ramen för det utvecklings- och distributionsavtal som offentliggjordes den 20 september 2023. Avtalet avser utveckling och distribution av en kundanpassad version av OTS™, även kallad Custom OTS™, där Ortoma kommer att integrera kundens teknik i Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi.

Ortoma meddelade den 20 september 2023 att Bolaget tecknat ett utvecklings- och distributionsavtal med en global aktör. Avtalet avser utveckling och distribution av en kundanpassad version av OTS™ där Ortoma integrerar kundens teknik i Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi. Avtalet omfattar utvecklingsarbete, regulatoriska godkännanden och globala distributionsrättigheter exklusive Japan. Inom ramen för avtalet kan Ortoma erhålla milstolpsersättningar om sammanlagt 8 975 000 amerikanska dollar som betalning för utvecklingsarbete och regulatoriska godkännanden. Milstolpsersättningar för utvecklingsarbetet är villkorade av uppfyllda acceptanskriterier. Sedan tidigare har Ortoma erhållit en milstolpsersättning om 950 000 dollar vilken erhölls i november 2023. De marknader för vilka Ortoma kan få ersättning för regulatoriska godkännanden omfattar USA, EU, Storbritannien och Australien.

Ortoma har nu levererat ytterligare en del av utvecklingen samt uppfyllt acceptanskriterier enligt avtalet och erhåller därför en milstolpsersättning om 1 507 500 amerikanska dollar. Milstolpsersättningen kommer att redovisas i andra delårsrapporten för 2024.

Ortoma har utvecklat produkten Ortoma Treatment Solution (OTS™) som används för ortopediska ingrepp och som för höftledskirurgi kallas OTS™ Hip. Systemet inkluderar OTS™ Hip Plan och OTS™ Hip Guide för preoperativ planering, intraoperativ navigering och postoperativ uppföljning av kirurgiska ingrepp för höftledsimplantat. Systemets unika mjukvara bygger på bland annat artificiell intelligens och möjliggör förbättrad noggrannhet, effektivitet och kirurgiskt resultat. Affärsmodellen bygger på försäljning av hårdvara, återkommande intäkter från mjukvarulicenser och engångsartiklar samt betalning per behandling.

För mer information om samarbetet hänvisas investerare till Ortomas pressmeddelande den 20 september: https://ortoma.com/mfn_news/ortoma-tecknar-avtal-for-ots-med-globalt-ortopedibolag/

Ortoma – Improved Performance