20:51:34 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Oscar Properties Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget förvärvar, utvecklar och säljer fastigheter med centrala lägen runtom Stockholmsområdet. Bolagets vision är att vara en långsiktig aktör samt bidra med kunskap inom omvandlingsprojekt och nyproduktion av bostäder. Förutom privata bostadsrätter utför bolaget även omvandling och rekonstruktion av industri-, kontors- och skolbyggnader. Oscar Properties etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Split OP PREF 50:1
2021-08-24 Split OP 50:1
2021-08-24 Split OP PREFB 50:1
2021-08-09 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2021-08-09 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-19 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2021-05-19 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2021-05-19 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-09 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2021-02-09 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-11-16 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-11-09 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-08-11 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-08-11 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-07-22 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-12 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-11-13 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2019-11-13 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2019-08-15 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2019-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2019-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-11-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-11-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2018-08-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-05-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2018-04-18 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2018-02-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-11-27 Halvårsutdelning OP 0.75
2017-11-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-11-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-08-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Halvårsutdelning OP 0.75
2017-05-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-05-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-02-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-01-12 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-22 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-11-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2016-11-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2016-08-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2016-04-21 Ordinarie utdelning OP 0.30 SEK
2016-04-20 Årsstämma 2016
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-16 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2016-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2015-11-11 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-11-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-30 Extra Bolagsstämma 2015
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2015-04-28 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-01-16 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-09 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2021-10-29 11:30:00

Oscar Properties Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma i bolagets lokaler, Linnégatan 2, Stockholm.

Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid extra bolagsstämman

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag om ändring av högsta och lägsta antalet aktier och aktiekapitalets gränser.

Beslut om nyemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för stamaktieägarna
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 28 september 2021 om nyemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för stamaktieägarna. Företrädesemissionen omfattar högst 17 126 510 units, motsvarande högst 17 126 510 stamaktier och högts 17 126 510 teckningsoptioner. Företrädesemissionen kommer, vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna hänförliga till units, att öka bolagets aktiekapital med högst cirka 250 798 201 kronor och antalet stamaktier i bolaget kommer att öka med högst 34 253 020.

Rätt att teckna units i emissionerna ska tillkomma de som på avstämningsdagen, den 2 november 2021, är registrerade som stamaktieägare i bolagets aktiebok. Varje stamaktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal stamaktier innehavaren innehar på avstämningsdagen. En (1) befintlig stamaktie ska berättiga till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen per unit ska vara 12,00 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning kan enbart ske i units och således kan teckning ej ske av stamaktier eller teckningsoptioner var för sig. Efter teckning och registrering kommer stamaktierna och teckningsoptionerna att åtskiljas. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 4 november 2021 till och med den 18 november 2021. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs om 16 kronor. Teckning av stamaktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med registrering av teckningsoptioner hos Bolagsverket till och med den 31 december 2024.

Beslut om a) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner och b) riktad emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om riktad emission till de garanter, med undantag för Parkgate AB, som garanterat företrädemissionen av units, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av högst 6 160 000 teckningsoptioner på huvudsakligen samma villkor som de teckningsoptioner som emitteras i företrädesemissionen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission till Parkgate AB (ett av den verkställande direktören Oscar Engelbert helägt bolag) av högst 3 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 21 965 789 kronor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska kunna ske för att erlägga betalning i form av teckningsoptioner till Parkgate för Parkgates garantiersättning enligt garantiavtal ingånget mellan Parkgate, övriga garanter och bolaget i samband med företrädesemissionen. Teckningskursen ska vara 1,25 kronor per teckningsoption. Teckningskursen har fastställts baserat på marknadsvärdet på teckningsoptionerna beräknat med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs om 16 kronor. Teckning av stamaktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med registrering av teckningsoptioner hos Bolagsverket till och med den 31 december 2024.

Beslut om riktade emissioner av stamaktier till Castellum och Kvalitena
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktade emissioner av stamaktier till Castellum Aktiebolag och Kvalitena AB. Skälen till avvikelsen för aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska erlägga aktier som en del av köpeskillingen i samband med tillträden av fastigheter som förvärvas från Castellum respektive Kvalitena. Emissionerna sker till en teckningskurs om 12,00 kronor per stamaktie. Emissionen till Kvalitena omfattar högts 12 500 000 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 91 524 120 kronor. Emissionen till Castellum omfattar högst 16 666 666 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 122 032 155 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett bemyndigade till styrelsen att besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av (1) nya stamaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst tjugo (20) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget efter tidpunkten för genomförande av beslut om emissioner antagna av den extra bolagsstämman, inklusive efter fullt utnyttjande av teckningsoptioner enligt dessa beslut, och av (2) nya stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst en (1) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget efter tidpunkten för genomförande av beslut om emissioner antagna av den extra bolagsstämman, inklusive efter fullt utnyttjande av teckningsoptioner enligt dessa beslut.

För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och verkställande direktör för Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 11.30 CET.

Om Oscar Properties
Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.