19:49:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Oscar Properties Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget förvärvar, utvecklar och säljer fastigheter med centrala lägen runtom Stockholmsområdet. Bolagets vision är att vara en långsiktig aktör samt bidra med kunskap inom omvandlingsprojekt och nyproduktion av bostäder. Förutom privata bostadsrätter utför bolaget även omvandling och rekonstruktion av industri-, kontors- och skolbyggnader. Oscar Properties etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Split OP PREF 50:1
2021-08-24 Split OP 50:1
2021-08-24 Split OP PREFB 50:1
2021-08-09 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2021-08-09 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-19 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2021-05-19 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2021-05-19 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-09 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2021-02-09 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-11-16 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-11-09 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-08-11 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-08-11 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-07-22 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-12 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-11-13 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2019-11-13 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2019-08-15 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2019-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2019-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-11-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-11-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2018-08-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-05-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2018-04-18 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2018-02-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-11-27 Halvårsutdelning OP 0.75
2017-11-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-11-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-08-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Halvårsutdelning OP 0.75
2017-05-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-05-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-02-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-01-12 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-22 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-11-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2016-11-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2016-08-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2016-04-21 Ordinarie utdelning OP 0.30 SEK
2016-04-20 Årsstämma 2016
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-16 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2016-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2015-11-11 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-11-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-30 Extra Bolagsstämma 2015
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2015-04-28 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-01-16 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-09 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2021-11-19 12:30:00

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) meddelar i dag utfallet i företrädesemissionen av 17 126 510 units, bestående av högst 17 126 510 stamaktier och högst 17 126 510 teckningsoptioner, som godkändes av den extra bolagsstämman den 29 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 17 126 510 units, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen har tilldelats efter att teckningsperioden avslutats. Företrädesemissionen övertecknades med cirka 129 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 206 miljoner kronor i eget kapital före avdrag för emissionskostnader och utnyttjande av teckningsoptionerna. Styrelsen har vidare, som garantiersättning till emissionsgaranterna i Företrädesemissionen, tilldelat Parkgate AB 2 138 218 teckningsoptioner i enlighet med emissionsbeslut fattat av den extra bolagsstämman den 29 oktober 2021 samt, med stöd av bemyndigande från samma bolagsstämma, beslutat om en riktad emission av 6 160 000 teckningsoptioner till övriga emissionsgaranter.

Utfall i Företrädesemissionen

Utfallet visar att Företrädesemissionen övertecknades med en total teckning under teckningsperioden som löpte fram till och med den 18 november 2021 om cirka 129 procent av Företrädesemissionens storlek. Av de 17 126 510 units som totalt tilldelats i Företrädesemissionen, har 16 455 640 units tilldelats tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter (inklusive teckningsåtaganden, men exklusive garantiåtaganden), motsvarande cirka 96 procent av Företrädesemissionen, medan 670 870 units har tilldelats tecknare som tecknat units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 4 procent av Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 206 miljoner kronor i eget kapital före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 8 miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna hänförliga till units (inklusive garantiersättning) kommer ytterligare cirka 407 miljoner kronor att tillföras Bolaget. Efter att Företrädesemissionen offentliggjordes i september 2021 har Parkgate AB, som kontrolleras av Oscar Engelbert, lämnat krediter på marknadsmässiga villkor till Bolaget vilka nu är förfallna. Styrelsen har därför beslutat att Parkgate får betala för sin pro rata-andel av Företrädesemissionen genom kvittning, innebärande att Bolagets skuldsättning minskar med cirka 23 miljoner kronor genom Företrädesemissionen. Därmed kommer Bolaget att tillföras totalt cirka 182 miljoner kronor i likvida medel, före avdrag för emissionskostnader samt exklusive utnyttjande av teckningsoptioner, genom Företrädesemissionen.

Leverans av units kommer att ske när registrering av Företrädesemissionen har skett hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 24 november 2021 för units tecknade med stöd av uniträtter och omkring den 6 december 2021 för units tecknade utan stöd av uniträtter. Aktieägare som skickat in sin anmälan med stöd av uniträtter samt betalning kommer direkt efter emissionsinstitutets erhållande av dessa få betalda tecknade units (BTU) inbokade på sina vp-konton. De som tilldelas units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut omkring den 23 november 2021. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. De som tecknat units utan stöd av uniträtter genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Handel i BTU beräknas pågå till omkring den 29 november 2021. De nya stamaktierna samt teckningsoptionerna av serie 2021:2024:II avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm i samband med omvandlingen från BTU till stamaktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring den 3 december 2021 för units tecknade med uniträtter och den 7 december 2021 för units tecknade utan uniträtter. ISIN-koden för teckningsoptionen är SE0017083561 och kortnamnet kommer att vara OP TO1.

Oscar Engelbert, vd Oscar Properties kommenterar:

”Jag är väldigt glad över det starka utfallet i företrädesemissionen. Att den var 129% övertecknad är en tydlig signal på att marknaden finner Oscar Properties affärsmodell attraktiv. Affären innebär ett väsentligt tillskott till Oscar Properties förvaltningsportfölj och därmed en ytterligare förstärkning av de löpande kassaflödena.”

Emission av teckningsoptioner till emissionsgaranterna

Som ersättning för sina respektive garantiåtaganden i Företrädesemissionen erhåller Parkgate AB, Compactor Fastigheter AB, Kvalitena AB (publ) och Modelio Equity AB (publ), i enlighet med ingångna garantiavtal, garantiersättning i form av teckningsoptioner. Garantiersättningen uppgår till totalt 8 298 218 teckningsoptioner som ges ut på samma villkor som teckningsoptionerna i Företrädesemissionen.

Parkgate AB har tecknat och tilldelats 2 138 218 teckningsoptioner i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut den 29 oktober 2021 om riktad emission av teckningsoptioner till Parkgate AB i egenskap av garant. Styrelsen för Bolaget har vidare, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 29 oktober 2021, beslutat om en riktad emission av 6 160 000 teckningsoptioner till övriga emissionsgaranter. Teckningskursen i emissionerna uppgår till 1,25 kronor per teckningsoption och har fastställts baserat på marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid ingåendet av garantiavtalen beräknat med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Ersättning för tecknade teckningsoptioner erläggs genom kvittning av respektive emissionsgarants fordran avseende garantiersättning. Med dagens marknadsvärde (beräknat med användande av Black & Scholes-värderingsmodell) på teckningsoptionerna motsvarar garantiersättningen cirka 8,1 procent av det garanterade beloppet, att jämföras med ett marknadsvärde på teckningsoptionerna då garantiåtagandena ingicks motsvarande sju (7) procent av det garanterade beloppet.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen och de riktade emissionerna av teckningsoptioner till emissionsgaranterna innebär att totalt 17 126 510 stamaktier och totalt 25 424 728 teckningsoptioner av serie 2021/2024:II kommer att emitteras. Varje teckningsoption av serie 2021/2024:II ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 16 kronor under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 december 2024. Företrädesemissionen kommer, efter registrering av nyemitterade stamaktier i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna hänförliga till units och garantiersättningen, att öka Bolagets aktiekapital med cirka 311 557 169,3 kr till cirka 1 041 461 060,5 kr och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 42 551 238 till 142 238 606, vilket inkluderar utgivna preferensaktier.

Rådgivare

ABG Sundal Collier och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, är finansiella rådgivare till Oscar Properties i samband med Företrädesemissionen. KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Oscar Properties i samband med Företrädesemissionen.

För frågor, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01

oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 kl. 12.30 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.