01:31:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-24 Årsstämma 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Paxman är verksamt inom skalpkylning, som används för patienter som behandlas för cytostatika. Bolagets produkt Paxman Scalp Cooler används för att minimera håravfallet hos patienten under behandlingens gång. Scalp Coolern är en fristående, mobil och eldriven kylenhet som kyler ner patientens hårbotten via en kylmössa. Paxman grundades 1996 och har idag sitt huvudkontor i Karlshamn.
2023-11-07 11:00:00

PAXMAN tillkännager idag att US Centers for Medicare and Madicaid Services (CMS) har publicerat OPPS Final Rule som fortsätter stödja skalpkylning, men minskar ersättningsnivån från $1 850,50 till $1 250,50. Detta beslut avser Hospital Outpatient Prospective Payment System (OPPS) samt ASC Payment Systems ersättningsnivåer för kalenderåret 2024.
Även om nivåerna för 2024 är lägre, finns det fortsatt stöd för den konsekventa användningen av 0662T CPT-koden, vilket är viktigt för att utövare ska kunna fakturera för skalpkylningstjänster och säkerställa tillgången till skalpkylning för patienter som omfattas av Medicare.

Beslutet baseras på data från 2021 som var det första året då CPT-koderna för skalpkylning trädde i kraft. Färre än 5% av de nu över 75 leverantörerna som för närvarande lämnar in anspråk för skalpkylning, gjorde det under 2022. Detta stöder direkt vårt påstående om att en större samling data kommer att finnas tillgänglig för bättre information och en mer korrekt ersättningsnivå för kalenderåret 2025. När den föreslagna regeln för kalenderåret 2024 publicerades i juli 2023 samarbetade Paxman och Dignitana för att överklaga sänkningen, med hänvisning till att uppgifterna endast representerade en liten volym av anspråk och inte tillhandahöll tillräckliga data för att vara underlag till ett beslut om ändring av ersättningsnivån vid denna tidpunkt.

”Vi ser en stark användning av vår nya affärsmodell bland ledande cancercentra i USA” säger VD Richard Paxman. ”Under det senaste året har onkologisk praxis lämnat in krav för skalpkylning till nationella, regionala och lokala sjukförsäkringsbolag (betalare). De onkologiska metoderna uppmuntrar till att de nu får betalning och täckning bland privata och offentliga betalare. Det är viktigt att förstå att skalpkylningskoder kan prissättas av lokala MAC: er (likt Palmetto GBA) och kanske därför inte följer den reviderad nivån. Vi är övertygade om att anspråksdata som lämnas in för 2023 kommer att säkerställa en reviderad nivå för 2025. Vi kommer fortsätta att arbeta hårt med andra strategier för att säkerställa att skalpkylning är tillgängligt för alla.”

Ersättning för skalpkylning inleddes 2021 i och med införandet av de två CPT-koderna 0662T och 0663T. Sedan dess har kommersiella betalare agerat positivt på den nya kodningen i de anspråk som har lämnats in av leverantörer. En granskning av kraven på skalpkylning som lämnades in i augusti 2023 med kod 0662T visar på en nivå långt över Medicare-nivån. En analys av anspråk som lämnades in 2022 och 2023 av Paxman och Dignitana- leverantörer visar att 71% av anspråken som lämnades in resulterade i positiv täckning. För kommersiella betalare som ersätter leverantörer för kod 0662T är betalningsintervallet $928-$4 857 per patient, med en ytterligare ersättningen under den 0663T-koden på $78-$1 200 för varje behandling.

Ytterligare granskning visar att färre än 15% av patienterna som idag får skalpkylning är över 65 år och skulle vara berättigade till Medicare.