00:43:47 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 X-dag ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-24 Årsstämma 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Paxman är verksamt inom skalpkylning, som används för patienter som behandlas för cytostatika. Bolagets produkt Paxman Scalp Cooler används för att minimera håravfallet hos patienten under behandlingens gång. Scalp Coolern är en fristående, mobil och eldriven kylenhet som kyler ner patientens hårbotten via en kylmössa. Paxman grundades 1996 och har idag sitt huvudkontor i Karlshamn.
2024-05-23 09:00:00

En stark start på året!

Koncernens omsättning uppgick till 58,6 (42,3) Mkr under årets första tre månader, och som ett resultat av ökad försäljning, stabiliserade kostnader och avkastning på genomförda investeringar redovisas ett positivt EBITDA på 11,7 (2,7) Mkr. Nettoresultatet för perioden uppgick till 13,1 (-2,5) Mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,1 Mkr (-1,7) Mkr för perioden.

Under årets tre månader installerade PAXMAN totalt 154 (140) skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 153 (162) system i orderboken.

Genomsnittlig daglig behandlingsintäkt (ADTR) uppgick till 38,8 TUSD (403,0 Tkr) under årets första kvartal, vilket motsvarar en ökning om 22,6 % jämfört med 32,8 TUSD (333,9 Tkr) för samma period föregående år. Löpande intäkter ökade från 23,7 Mkr för perioden 2023 till 29,9 Mkr för samma period 2024.

Väsentliga händelser under perioden:
I februari ökade Paxman sitt ägande i Paxman GmbH från 20 % till 49 %. Tillsammans med partnern Novidion ska vi arbeta med en omstart på den tyska marknaden. Den tyska marknaden bedöms vara en utmärkt möjlighet för företaget, och vi ser hur drivkraften i det brittiska bolaget kan nyttjas till fördel även på denna marknad.
I mars hade Paxman äran att ta emot Export Achievement Award under det prestigefyllda Medilink North of England Healthcare Business Awards. Detta ses som ett erkännande av vår tillväxt och framgång på internationella marknader. Paxmans FoU-team kom också tvåa i kategorin ”Partnerskap med akademin” för samarbeten med akademiska institutioner.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:
Under maj månad kommer Susy Brown, medlem i ledningsgruppen, att lämna posten som Varumärkes -och marknadsföringschef för att prova nya utmaningar. Hon kommer ersättas av Louise Apsey-Smith. En närmare presentation av Louise hittar ni på www.paxman.se/investerare-centrum/bolagsstyrning
I maj tilldelades partnerskapet mellan University of Huddersfield och Paxman ett enastående pris från UK Research and Innovation. Priset är kulmen av ett tvåårigt Knowledge Transfer Partnership (KTP) som designade och utvecklade Paxman-enheten för det otillfredsställda kliniska behovet av kemoterapiinducerad perifer neuropati (CIPN).