12:10:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Paxman är verksamma inom skalpkylning, som används för patienter som behandlas för cytostatika. Bolagets produkt Paxman Scalp Cooler används för att minimera håravfallet hos patienten under behandlingens gång. Scalp Coolern är en fristående, mobil och eldriven kylenhet som kyler ner patientens hårbotten via en kylmössa. Bolaget grundades 1996 och har idag sitt huvudkontor i Karlshamn.

Kalender

2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning PAX 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2021-11-24 10:00:00

Paxman publicerar idag november månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) i USA har omtilldelat utbetalning för skalpkylning inom Medicare-programmet med CPT-kod 0662T till New Technology APC 1520 med en nationell genomsnittlig ersättningsnivå om 1 850,50 USD från och med 1 januari 2022. Det här är ett viktigt framsteg för cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling i hela USA som förväntas säkerställa en kraftigt förbättrad tillgång till skalpkylning.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om öppnandet av en klinisk studie tillsammans med National University Hospital, Singapore, i samarbete med The N.1 Institute for Health, National University of Singapore, för att undersöka säkerhet och tolererbarhet vid kylning- och kompression av extremiteter för att motverka cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN) med hjälp av det nyutvecklade Paxman Cryocompression System (PCCS) hos friska försökspersoner och cancerpatienter, flertalet order och installationer i Storbritannien och internationellt samt att en ny distributionspartner utsetts för Uruguay.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxnov21se


Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.